Wzrasta liczba mikroprzedsiębiorców.

Wzrasta liczba mikroprzedsiębiorców.

ZUS PODAŁ LICZBĘ OSÓB – MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRE OPŁACAJĄ SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ. NA KONIEC 2015 ROKU BYŁO ICH 2,07 MLN. JEST TO LICZBA WIĘKSZA NIŻ W POPRZEDNIM ROKU O 44 TYSIĄCE.

Nie wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą są płatnikami składek emerytalnych. Wynika to z faktu, że duża część drobnych przedsiębiorców pracuje na etatach w innych firmach, a ich działalność jest tylko dodatkiem. W związku z tym, tylko liczba płacących składkę zdrowotną daje obraz prawdziwej skali mikroprzedsiębiorczości.

Czytaj więcej

TrendBook 2016 Biznes Trendy do pobrania

TrendBook 2016 Biznes Trendy do pobrania

Czym jest TrendBook

Trendbook 2016 to publikacja, która powstała w ramach projektu Biznes Trendy – programu skierowanego do kadry zarządzającej polskich firm poszukujących inspiracji, nowej wiedzy i wymiany doświadczeń.

Biznes to sztuka adaptacji do zmieniających się warunków. Tempo tych zmian nie było jeszcze nigdy tak duże jak dziś. Z każdym rokiem technologia daje biznesowi do ręki coraz to nowe narzędzia, które rodzą nieznane wcześniej możliwości.

Co te zmiany oznaczają w odniesieniu do mojej firmy? Jak zachować się w ich obliczu? Jakie są główne trendy?
Na te pytania odpowiada Trendbook

Pobierz poniżej

Trendbook - grafika