Wzrasta liczba mikroprzedsiębiorców.

Wzrasta liczba mikroprzedsiębiorców.

ZUS PODAŁ LICZBĘ OSÓB – MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRE OPŁACAJĄ SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ. NA KONIEC 2015 ROKU BYŁO ICH 2,07 MLN. JEST TO LICZBA WIĘKSZA NIŻ W POPRZEDNIM ROKU O 44 TYSIĄCE.

Nie wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą są płatnikami składek emerytalnych. Wynika to z faktu, że duża część drobnych przedsiębiorców pracuje na etatach w innych firmach, a ich działalność jest tylko dodatkiem. W związku z tym, tylko liczba płacących składkę zdrowotną daje obraz prawdziwej skali mikroprzedsiębiorczości.

Czytaj więcej