Wpisy w kategorii: oprogramowanie

Split Payment - Co to jest i kto musi stosować?

Split Payment - Co to jest i kto musi stosować?

  Od 1-szego lipca 2018 wchodzi w życie mechanizm podzielonej płatności, z angielskiego split payment. W Internecie pojawia się mnóstwo pytań i opisów, a jednak ciągle budzi to kontrowersje i generuje mnóstwo zapytań od naszych klientów.

Sam mechanizm dotyczy wyłącznie transakcji B2B.
Na wstępie kilka słów wyjaśnienia, a później o tym, jak reaguje na nowy przepis producent programu enova365.
Split payment to podzielenie płatności za fakturę na kwotę netto i kwotę VAT. Generalnie zajmą się tym banki, które już utworzyły subkonta do kont firmowych.
Działać to będzie w ten sposób, że kwota netto faktury zostanie przelana na konto główne, a kwota VAT na subkonto podatkowe.

Czy split payment jest obowiązkowy?

Według artykułu 108 ust. 1 o VAT nie, gdyż tak wynika z zamieszczonego tam zwrotu, iż podatnicy „mogą stosować mechanizm podzielonej płatności”, co oznacza, że podatnicy mają do tego prawo, a nie mają obowiązku. Mówi się jednak o tym, że jeśli mechanizm się sprawdzi, to od 1 stycznia 2019 stanie się obowiązkowy w niektórych branżach. Chodzi tutaj głównie o firmy, które obecnie stosują odwrotne obciążenie.

Podzielona płatność jest decyzją nabywcy.

Mechanizm jest dobrowolny, ale to nabywca, czyli firma kupująca towar lub usługę, decyduje o tym, jak ma być dokonana płatność.

Czy prowadzenie dodatkowych konta w banku będzie wiązało się z kosztami?

W styczniu 2018 Komisja Europejska, opublikowała raport, w którym wydała negatywną opinię na temat wprowadzania mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z tym raportem, koszty związane z utrzymaniem systemu, przewyższą wartość dodatkowego podatku VAT, jaki potencjalnie może wpłynąć na konto US. Rozwiązaniem tego problemu jest przerzucenie kosztów obsługi na podatników.

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe mówi, że za otwarcie rachunku VAT bank nie będzie miał prawa pobierać opłat. Nie oznacza to jednak zupełnego braku kosztów ze strony podatnika. Korzystający z systemu, będzie musiał zapewnić sobie odpowiednią obsługę informatyczną, a także, ze względu na to, że każda faktura musi zostać zapłacona osobnym przelewem, wzrośnie ilość operacji koniecznych to zapłaty faktury. Split payment w obecnej postaci, praktycznie uniemożliwia przelewy zbiorowe za większą ilość faktur. Tutaj może pomóc system informatyczny. Mechanizmy ułatwiające dokonywanie płatności, pojawią się wkrótce w programie enova365.

Korzyści i niedogodności dla podatnika wynikające z wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności.

               Korzyści.

  • Na wniosek podatnika urząd skarbowy będzie miał obowiązek zwrotu podatku VAT w ciągu 25 dni od daty jego złożenia. Zwrot nastąpi na rachunek VAT podatnika.
  • Obniżenie zobowiązania podatkowego, jeżeli zapłata podatku nastąpi przed jego terminem. Jest na to specjalny wzór. Nie jest to duża kwota. Przykładowo, jeśli kwotę 10 000 zł zapłacimy 10 dni przed terminem podatku, to zyskamy 4 zł.
  • Zostanie wyłączona odpowiedzialność solidarna przewidziana w dziale XA ustawy o VAT.

          Niedogodności.

  • Obowiązkowym jest wyszczególnianie na przelewie osobno kwoty netto i kwoty VAT, a także podanie numeru faktury i NIP kontrahenta.
  • Ograniczenie dostępu do środków znajdujących się na koncie VAT. Oznacza to, że nie będzie możliwości poprawy płynności finansowej za pomocą środków z podatku. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do zgromadzenia środków na koncie i konieczność wystąpienia do urzędu skarbowego z wnioskiem o uwolnienie środków.
  • Zwrot VAT na konto rozliczeniowe podatnika w terminie 60 dni i decyzję podejmuje Naczelnik urzędu skarbowego.

Split payment a jednoosobowa działalność gospodarcza.

Wielu mniejszych podatników korzysta z konta prywatnego do celów prowadzonej działalności. Niestety do takiego konta nie nastąpi automatyczne utworzenie konta przez bank. Oznacza to, że jeśli nabywca takiego podatnika zażąda podzielonej płatności, podatnik musi udać się do banku i założyć konto firmowe, a do niego konto VAT.

Podsumowując, od 1 stycznia 2019, mechanizm będzie stawał się obowiązkowy dla wszystkich podatników i należy się do niego przygotowywać.

Oczywiście pomocny będzie tutaj system informatyczny, jakim jest enova365. Już w czerwcu 2018 zostaną wprowadzone funkcjonalności umożliwiające wystawianie przelewów z uwzględnieniem nowego mechanizmu. Pojawią się nowe formularze przelewów z rubrykami do wpisania podzielonych kwot, numeru faktury oraz NIP odbiorcy.

Firma Infotelecom jako partner enova365 w Poznaniu, będzie informowała na bieżąco o zmianach w programie. Nasi konsultanci będą służyć pomocą we wdrażaniu nowych funkcjonalności.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ

 

Zmiany w przepisach 2018 - deklaracje PIT, RODO, split payment i inne

Zmiany w przepisach 2018 - deklaracje PIT, RODO,  split payment i inne

Zmiany w przepisach 2018 – deklaracje PIT, RODO, split payment i e-składka ZUS.

Eksperci enova365 dokonują analizy nadchodzących zmian w przepisach w roku 2018.

2018 rok przynosi wszystkim przedsiębiorcom liczne nowe regulacje. Nadchodzące zmiany w prawie gospodarczym i nie tylko dotykają każdego wymiaru prowadzenia biznesu – RODO, mechanizm split payment, JPK dla mikro przedsiębiorców, zmiany w  deklaracjach PIT czy eparagony to tylko niektóre z nich! Specjaliści w dziedzinie kadr płac, księgowości, handlu i ochrony danych osobowych enova365 przygotowali praktyczne opracowanie tych zmian wraz z eksperckim komentarzem.

Debata o RODO i JPK:

Publikacja MARATON ZMIAN 2018 to przemyślana analiza najważniejszych zmian w przepisach wraz z oceną wpływu na działalność polskich przedsiębiorców oraz praktyczna wiedza jak się na te zmiany przygotować. Omówiono w niej m.in.: wchodzące w życie w maju rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dotykające niemal każdego aspektu prowadzenia działalności w firmie.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nakłada na organizacje nowe obowiązki dotyczące sposobu ochrony danych osobowych, a konsumentom dostarcza skutecznych narzędzi do dociekania swoich praw. Z uwagi na dużą ogólność rozporządzenia temat może budzić wątpliwości i problemy w interpretacji. Istotą rozporządzenia jest dostosowywanie zasad przetwarzania danych do aktualnego stanu wiedzy technologicznej – oznacza to, że zmiany technologiczne w podejściu do ochrony danych osobowych będą cały czas zgodne z rozporządzeniem. – mówi Konrad Spryńca, Specjalista ds. ochrony danych osobowych, manager projektu RODO.

Zobacz opracowanie: MARATON ZMIAN 2018. Bądź gotowy do startu nowych przepisów 2018

W poradniku zawarte zostały również zmiany związane z przepisami kadrowymi oraz księgowymi, t.j. zmiany w deklaracjach PIT, zmiany wskaźników kadrowo-płacowych czy obowiązujący od 1 stycznia nowy przepis opłacania składek do ZUS – tzw. e-składka.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych podpisana przez prezydenta RP zmienia dotychczasowy model przelewów do ZUS. Zamiast trzech lub czterech przelewów w miesiącu, przedsiębiorcy dokonają jednego, obejmującego ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Według nowych przepisów dopiero po otrzymaniu płatności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona właściwego podziału na poszczególne fundusze. Według mnie zmianę co do zasady należy ocenić pozytywnie, natomiast ma ona kilka niuansów i w pewnych aspektach mogłaby być dopracowana. W obrocie gospodarczym indywidualne rachunki do regulowania opłat funkcjonują bardzo dobrze od dawna i są sporym ułatwieniem w panowaniu nad rozliczeniami kontrahentów. – komentuje Agnieszka Opalińska, ekspert w dziedzinie księgowości, kierownik projektu enova365 Księgowość.

Nowe regulacje mogą mieć istotny wpływ na rozliczenia podatkowe oraz na wartości wskaźników istotnych przy naliczaniu wynagrodzeń, co za tym idzie, system do zarządzania firmą wykorzystywany w przedsiębiorstwie powinien zostać do nich niezwłocznie przystosowany.

Pełną gotowość na zmiany w przepisach gwarantuje wykorzystanie w firmie oprogramowania dla biznesu klasy ERP zgodnego z najnowszymi zmianami w prawie. W związku ze zmianami w przepisach producent enova365 właśnie wydał nową wersje systemu (enova365 14.1.)