Wpisy w kategorii: podatki

Zmiany w przepisach 2017 w pigułce!

Zmiany w przepisach 2017 w pigułce!

Zobacz jakie rozwiązania zawiera enova365 w związku z wprowadzanymi zmianami w przepisach.

Jakie zmiany w przepisach czekają na nas w 2017 ?

Rozumiemy, jak ważne jest przygotowanie firmy na nadchodzące zmiany w prawie gospodarczym, dlatego prezentujemy praktyczne opracowanie tychże zmian w pigułce wraz z ich szczegółowym opisem, oceną wpływu na działalność firmy oraz komentarzami ekspertów z dziedziny kadr płac i księgowości.
Nie może również zabraknąć aktualizacji w oprogramowaniu ERP. Pełną gotowość na zmiany w przepisach można uzyskać poprzez wykorzystanie w firmie najnowszej wersji enova365.

Centralizacja VAT

Zgodnie z nowymi przepisami prawa od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Jednostka samorządu terytorialnego od nowego roku wstępuje w prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych, które dotychczas były samodzielnymi podatnikami podatku VAT.

Limity transakcji gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. limit płatności gotówkowych ulegnie obniżeniu z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

Podatek CIT

Zgodnie z nowymi regulacjami preferencyjną stawkę podatku będą mogli stosować tzw. mali podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro oraz podatnicy rozpoczynający działalność w pierwszym roku swojej działalności.

Zmiany w umowach cywilnoprawnych

Zmiana ma na celu ograniczenie liczby zawieranych umów cywilnoprawnych oraz zagwarantowanie osobom zatrudnionym na tej podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 13 zł za godzinę . Stawka ta będzie co roku waloryzowana.

JPK

Od nowego roku obowiązek sprawozdawczy w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie również małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Zobowiązane one będą do comiesięcznego przesyłania pliku JPK_VAT (Ewidencji zakupu oraz sprzedaży VAT) do serwisu Ministerstwa Finansów w ślad za przesłaną deklaracją VAT.

Dodatek za pracę w nocy

Na tą minimalną stawkę miesięczną składają się składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i są to: wynagrodzenie zasadnicze, premie, dodatki funkcyjne i inne dodatki wynikające z przepisów KP oraz regulaminów wynagrodzeń w konkretnych przedsiębiorstwach.Od 1 stycznia 2017 do katalogu wyjątków ustawodawca wprowadził również dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Nowe wskaźniki

Jak co roku będą zmieniały się wskaźniki kadrowo-płacowe m.in.: minimalna płaca, kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek, współczynnik do ekwiwalentu, minimalna podstawa składek dla prowadzących działalność gospodarczą

Bądź gotowy na zmiany w przepisach!

Przeglądaj przewodnik po nowych regulacjach prawnych przygotowany przez ekspertów enova365!

 

Aby ułatwić zapoznanie się ze zmianami, producent enova365 przygotował specjalną książeczkę, którą można otrzymać zapisując się na naszym formularzu w dolnej części strony.

10 kroków do centralizacji VAT w JST

10 kroków do centralizacji VAT w JST

Jak przeprowadzić centralizację VAT w JST? – 10 kroków.

centralizacja-vat-grafika-10-krokow

Dostosowanie oprogramowania

Wdrożenie scentralizowanego VAT w JST wymaga zastosowania oprogramowania, które zapewni kompleksową obsługę procesu. Podobnie, jak w przypadku Jednolitego Pliku Kontrolnego, należy sprawdzić, czy dotychczasowy dostawca dostosowuje system do zmian w prawie, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Jeśli takich działań nie podejmuje, należy skontaktować się z producentem przygotowanym na zmiany.
Jednostki Samorządu Terytorialnego, które wykorzystują oprogramowanie enova365 mogą być spokojne. Od 30 czerwca 2016 roku korzystają z funkcjonalności wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego. System przygotowany jest również do zmian w przepisach prawa, które zaczną  obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Funkcjonalność enova365 pozwala na utworzenie przez samorządowe jednostki organizacyjne czy zakłady budżetowe cząstkowych deklaracji VAT, które drogą elektroniczną zostaną przesłane do Jednostki Samorządu Terytorialnego. Z deklaracji cząstkowych zostanie wygenerowana jedna, zbiorcza dla całej gminy lub powiatu deklaracja VAT, która bezpośrednio z poziomu systemu zostanie przesłana do właściwego organu skarbowego. Technologia oprogramowania enova365 umożliwia integrację z systemami wykorzystywanymi w jednostkach samorządu terytorialnego. Istnieje możliwość zaczytywania/importu danych z istniejących systemów księgowych w jednostkach na potrzeby centralizacji VAT, tak aby ułatwić proces sporządzania centralnej deklaracji, a także aby ewolucyjnie wdrożyć nowy sposób rozliczeń VAT i maksymalnie skrócić czas wdrożenia.

tloJeśli obecny producent wykorzystywanego oprogramowania nie przygotował funkcjonalności wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego czy centralizowanego VAT, dane księgowe mogą zostać zaimportowane do enova365, a następnie wysłane do Ministerstwa Finansów bądź do właściwego organu skarbowego.
Należy pamiętać, że wdrożenie nowego oprogramowania wymaga odpowiedniego przygotowania w czasie, dlatego decyzji o zakupie systemu obsługującego Jednolity Plik Kontrolny oraz scentralizowany VAT nie można odłożyć na ostatnie tygodnie roku.

centralizacja-vat-schemat-wysylki

Centralizacja VAT z korzyścią dla JST

Korzyści z centralizacji VAT:

 • Jedna, wspólna polityka jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania czynności podatkowych.
 • Jeden podatnik VAT zamiast kilku bądź kilkunastu.
 • Możliwość przejściowego (do końca 2018 r.) stosowania przez poszczególne jednostki swoich dotychczasowych kas rejestrujących (jeżeli powstał u nich wcześniej taki obowiązek).
 • Stosowanie do końca 2017 r. odrębnych proporcji dla każdej jednostki.
 • Potwierdzenie wcześniejszego prawa do zwolnień poszczególnych jednostek gminnych ze względu na wartości ich sprzedaży i ustalenie, że było one skuteczne aż do dokonania scalenia.
 • Obsługa procesu przy pomocy jednego systemu wspierającego procesy finansowo-księgowe.
 • Centralizacja VAT pierwszym krokiem to zbudowania kompleksowego rozwiązania obejmującego inne obszary funkcjonowania JST i jednostek organizacyjnych (Kadry Płace, Zarządzanie Majątkiem, Obiegi Dokumentów) w formie Centrum Usług Wspólnych.

Centralizacja rozliczeń VAT – jakie korzyści niesie zastosowanie rozwiązania enova365?

 • Wsparcie informatyczne w 100% procedur wewnętrznych dotyczących bieżącego raportowania o aktywności samodzielnych jednostek organizacyjnych dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 • Sprawna obsługa scentralizowanych rozliczeń VAT – generowanie oraz wysyłka Deklaracji VAT oraz JPK VAT.
 • Eliminacja podwójnej pracy przy gromadzeniu danych VAT z SJO.
 • Redukcja błędów podczas scalania danych z SJO.
 • Dostęp do danych źródłowych SJO przez urząd przez Internet.
 • Automatyzacja procesu w zakresie rozliczenia VAT – praca księgowych z SJO oraz JST, w jednym standardzie.
 • Możliwość łączenia danych z różnych systemów dziedzinowych.
 • Automatyczne wyliczanie sposobu określenia proporcji”, czyli pre-współczynnika, w kolejnych latach.
 • Bezpieczeństwo przechowywania i dostępu do danych rozliczeń VAT.

Chcesz wiedzieć więcej lub umówić się na spotkanie?

Zadzwoń teraz na +48 62 59 71 778

Lub zamów kontakt przez formularz w prawym dolnym narożniku strony.

 

Czytaj też:

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego