Wyniki dla tagu: enova

Ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków ZUS

Ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków ZUS

W wersji 14.1 enova365 została uwzględniona ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków wynikająca z interpretacji ZUS opublikowane 27 listopada 2017.

Zmiana ta jest opisana w ulotce dołączonej do nowej wersji ale jest ona na tyle ważna, że postanowiliśmy poinformować Państwa o tym fakcie dodatkowo:

Chodzi punkt 290, przykład 4 „komentarza chorobowego”

http://www.zus.pl/documents/10182/24202/komentarz_chorobowy.pdf

Przykład 4:

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł. Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 10 listopada. Od pierwszego dnia tej niezdolności do pracy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego. Pracownik ten przebywał na urlopie wypoczynkowym w okresie od 2 do 13 lipca (10 dni roboczych). W lipcu pracownik pracował przez 5 dni i oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymał także wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w kwocie 700 zł – a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – 604,03 zł W okresie od 23 do 31 lipca pracownik był nieobecny w pracy w związku z opieką nad chorym dzieckiem. W lipcu pracownik był zobowiązany przepracować 22 dni.

Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego od 10 listopada, wynagrodzenie otrzymane za lipiec należy uwzględnić, po uprzednim uzupełnieniu.

W związku z tym, że wynagrodzenie pracownika składa się ze składnika stałego oraz składnika zmiennego niepodlegającego uzupełnieniu, wynagrodzenie za lipiec podlega uzupełnieniu na zasadach przewidzianych dla składników przysługujących w stałej miesięcznej wysokości.

Uzupełnienie wynagrodzenia za lipiec polega na przyjęciu pełnej miesięcznej kwoty, którą pracownik otrzymałby za cały miesiąc, tj. 2.800 zł, po pomniejszeniu o pełną miesięczną składkę, która zostałaby pracownikowi potrącona, gdyby przepracował pełny miesiąc, czyli o kwotę 383,88 zł (13,71% z kwoty 2.800 zł). Uzupełnione wynagrodzenie za lipiec wynosi 2.416,12 zł (2.800 zł – 383,88 zł). Do uzupełnionego wynagrodzenia za lipiec należy dodać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w kwocie 604,03 zł.

Wynagrodzenie za lipiec uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 3.020,15 zł (2.416,12 zł + 604,03 zł)

Informacja z ulotki do wersji 14.1:

Podstawa chorobowego. W wyniku interpretacji ZUS zmodyfikowano naliczanie podstawy chorobowej w przypadku gdy wśród 12 miesięcy zaliczanych do podstawy chorobowej pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym i dodatkowo miesiąc ten wymaga uzupełnienia z powodu nieobecności ZUS. Jeżeli pracownik za ten miesiąc ma wypłacone wynagrodzenie zasadnicze miesięczne oraz elementy wynagrodzenia niepodlegające uzupełnieniu wówczas do podstawy chorobowej należy przyjąć wynagrodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej wysokości i elementy wynagrodzenia wypłacone w kwocie faktycznej. Reasumując w takim przypadku nie należy uwzględniać wynagrodzenia za czas urlopu naliczanego ze składników zmiennych.
Przykład:
Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 3000 zł otrzymuje premię miesięczną w wysokości 100 zł. Premia ta w konfiguracji na zakładce „Nieobecności” jest ustawiona w kontekście wynagrodzenia za czas urlopu w parametrze „Podstawa”: Wliczać a w kontekście zasiłków w parametrze „Zasiłków (pracownicy)”: Wliczać dla.
Pracownik w miesiącu kwietniu przebywa na urlopie wypoczynkowym oraz zwolnieniu chorobowym. Na wypłacie za miesiąc kwiecień pracownik ma naliczone elementy wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w kwocie 2.742,11 zł ( 3000 zł – proporcjonalne pomniejszenie:157,89 zł – 1/30 pomniejszenie: 100 zł)
 • urlop wypoczynkowy 162,24 (uwzględniona premia 100 zł wypłacona w miesiącu marcu)
 • wynagrodzenie chorobowe
 • premia (niepomniejszona za czas nieobecności).

W miesiącu sierpniu pracownik ponownie choruje. W podstawie chorobowej miesiąc kwiecień powinien zostać uwzględniony w następujący sposób:

 • wynagrodzenie zasadnicze 2.842,11 zł
 • urlop wypoczynkowy 157,89 zł (wyłącznie ze składników stałych)
 • premia (w kwocie faktycznie wypłaconej).

Dotychczas w omawianym przypadku urlop wypoczynkowy w podstawie chorobowej był uwzględniany w kwocie faktycznie wypłaconej czyli wraz ze składnikami zmiennymi.

RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Temat RODO stał się bardzo gorący, a na rynku krąży wiele różnych informacji w tym temacie. Postanowiłem nieco przybliżyć temat w sensie ogólnym.

Czym jest RODO?

RODO (GDPR) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wprowadzanie RODO
Wprowadzanie RODO

Już w maju 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych, które uniemożliwiają prowadzenie promocji i sprzedaży w kanałach online i offline na dotychczasowych zasadach oraz wprowadzają nowe zasady przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach.

Równocześnie z RODO, na gruncie polskim trwają prace nad polskim projektem ustawy o ochronie danych osobowych, który doprecyzuje wymogi znajdujące się w rozporządzeniu, ale nie zmienia najważniejszych zapisów.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Cyfryzacji nowa, polska ustawa o ochronie danych osobowych zostanie uchwalona na przełomie 2017/2018.

Kogo RODO dotyczy?

Regulacje będą dotyczyły każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe osób fizycznych na terenie UE począwszy od działalności jednoosobowych po duże międzynarodowe korporacje, czyli:

 • każdego pracodawcy w UE,
 • każdej firmy oferującej produkty i/lub usługi dla osób fizycznych na terenie UE, nawet jeśli takie firmy nie mają swoich siedzib na terenie UE,
 • wszystkich firm, które monitorują zachowanie osób przebywających w Unii w imieniu własnym i innych firm.

Po wdrożeniu RODO nie będzie można między innymi:

 • wysyłać mailingów i dzwonić do klienta z ofertą na podstawie obecnie pozyskiwanych zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 • korzystać z baz zewnętrznych, by przedstawić klientowi swój produkt bądź usługę,
 • automatycznie profilować klientów według miejsca zamieszkania, zainteresowań, wieku, płci.

RODO to również:

 • Nowe obowiązki dotyczące sposobu ochrony danych osobowych
 • Nowe procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Skuteczne narzędzie do dociekania swoich praw przez klientów

 Ważne!

Wpływ przepisów na RODO
Wpływ przepisów na RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz polska ustawa o ochronie danych osobowych spowodują zmiany w ponad 130 przepisach sektorowych, oznaczać to będzie konieczność wprowadzania modyfikacji w procedurach i funkcjonalnościach, także w systemach ERP.

Dlatego też budując politykę bezpieczeństwa w organizacjach należy mieć na uwadze, czy w danym obszarze zarządzania firmą nie należy stosować specjalnych zasad do zarządzania dokumentacją pracowniczą.

Jak przygotować organizację do RODO?

Przepływ wprowadzania RODO
Przepływ wprowadzania RODO

Podejście oparte na ryzyku – nowe przepisy odchodzą od jednakowego traktowania wszystkich podmiotów w zakresie obowiązku zabezpieczania danych osobowych. Nakazują one dostosowanie zabezpieczeń do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, które u każdego z administratorów mogą być inne.

Oznacza to, że to w każdym przedsiębiorstwie będą inne procedury związane z ochroną danych osobowych, a obowiązkiem przedsiębiorcy będzie stały monitoring ryzyka wycieku danych osobowych z firmy, i podejmowanie działań ich ochrony.

Privacy by design – zasada odnosi się do pewnej filozofii oraz podejścia, zgodnie z którym prywatność powinna być uwzględniana podczas projektowania określonego systemu lub procesu. Zasada ta jest realizowana poprzez wdrożenie przez administratora danych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych.

Przedsiębiorca sam decyduje jakich środków technicznych i organizacyjnych użyje, aby chronić dane osobowe gromadzone w firmie, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych:

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w przypadku wykrycia naruszenia baz danych osobowych, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić fakt takiego naruszenia do nowo powołanego Urzędu Ochrony Danych Osobowych zastępującego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Należy pamiętać, że informację o incydencie naruszenia danych osobowych należy zgłosić do 72 godzin od momentu wykrycia. Jeśli wyciek zagraża prawom i wolnościom, o fakcie należy także poinformować osobę, której dane zostały naruszone.

Kary:

RODO precyzyjnie określa wysokość kar finansowych za naruszenie obowiązków wynikających z rozporządzenia.

Wysokość kar jest uzależniona od skali naruszeń i może wynieść 10 mln euro (w szczególnych przypadkach do 20 mln euro), a w przypadku przedsiębiorstwa kwotę w wysokości do 2% jego całkowitego rocznego obrotu światowego z poprzedniego roku obrotowego (a w szczególnych przypadkach aż do 4% jego całkowitego rocznego obrotu światowego z poprzedniego roku obrotowego).

enova365, a RODO

enova365 a RODO
enova365 a RODO

Privacy by default – oznacza zapewnienie ustawień zapewniających ochronę danych jako pierwotnych ustawień systemu informatycznego czy oprogramowania. Zmiana tych ustawień powinna następować jedynie na wyraźne żądanie użytkownika oprogramowania/systemu.

Systemy informatyczne muszą zostać wyposażone w funkcjonalności dedykowane do wsparcia procesów ochrony danych osobowych z założenia.

Przepisom podlegają zgromadzone dane:

 • Kadry Płace: dane osobowe pracowników, kandydatów na pracowników
 • CRM/Handel: dane potencjalnych klientów, dane obecnych klientów
 • Księgowość: dane kontrahentów, dane pracowników
 • Systemowe: dane użytkowników, operatorów, administratorów systemu

W następnym artykule napiszę, jakie zmiany następują w systemie enova365, aby umożliwić firmom łatwe dostosowanie się do nadchodzących przepisów.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas:

KONTAKT