Wyniki dla tagu: enova365

Split Payment - Co to jest i kto musi stosować?

Split Payment - Co to jest i kto musi stosować?

  Od 1-szego lipca 2018 wchodzi w życie mechanizm podzielonej płatności, z angielskiego split payment. W Internecie pojawia się mnóstwo pytań i opisów, a jednak ciągle budzi to kontrowersje i generuje mnóstwo zapytań od naszych klientów.

Sam mechanizm dotyczy wyłącznie transakcji B2B.
Na wstępie kilka słów wyjaśnienia, a później o tym, jak reaguje na nowy przepis producent programu enova365.
Split payment to podzielenie płatności za fakturę na kwotę netto i kwotę VAT. Generalnie zajmą się tym banki, które już utworzyły subkonta do kont firmowych.
Działać to będzie w ten sposób, że kwota netto faktury zostanie przelana na konto główne, a kwota VAT na subkonto podatkowe.

Czy split payment jest obowiązkowy?

Według artykułu 108 ust. 1 o VAT nie, gdyż tak wynika z zamieszczonego tam zwrotu, iż podatnicy „mogą stosować mechanizm podzielonej płatności”, co oznacza, że podatnicy mają do tego prawo, a nie mają obowiązku. Mówi się jednak o tym, że jeśli mechanizm się sprawdzi, to od 1 stycznia 2019 stanie się obowiązkowy w niektórych branżach. Chodzi tutaj głównie o firmy, które obecnie stosują odwrotne obciążenie.

Podzielona płatność jest decyzją nabywcy.

Mechanizm jest dobrowolny, ale to nabywca, czyli firma kupująca towar lub usługę, decyduje o tym, jak ma być dokonana płatność.

Czy prowadzenie dodatkowych konta w banku będzie wiązało się z kosztami?

W styczniu 2018 Komisja Europejska, opublikowała raport, w którym wydała negatywną opinię na temat wprowadzania mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z tym raportem, koszty związane z utrzymaniem systemu, przewyższą wartość dodatkowego podatku VAT, jaki potencjalnie może wpłynąć na konto US. Rozwiązaniem tego problemu jest przerzucenie kosztów obsługi na podatników.

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe mówi, że za otwarcie rachunku VAT bank nie będzie miał prawa pobierać opłat. Nie oznacza to jednak zupełnego braku kosztów ze strony podatnika. Korzystający z systemu, będzie musiał zapewnić sobie odpowiednią obsługę informatyczną, a także, ze względu na to, że każda faktura musi zostać zapłacona osobnym przelewem, wzrośnie ilość operacji koniecznych to zapłaty faktury. Split payment w obecnej postaci, praktycznie uniemożliwia przelewy zbiorowe za większą ilość faktur. Tutaj może pomóc system informatyczny. Mechanizmy ułatwiające dokonywanie płatności, pojawią się wkrótce w programie enova365.

Korzyści i niedogodności dla podatnika wynikające z wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności.

               Korzyści.

 • Na wniosek podatnika urząd skarbowy będzie miał obowiązek zwrotu podatku VAT w ciągu 25 dni od daty jego złożenia. Zwrot nastąpi na rachunek VAT podatnika.
 • Obniżenie zobowiązania podatkowego, jeżeli zapłata podatku nastąpi przed jego terminem. Jest na to specjalny wzór. Nie jest to duża kwota. Przykładowo, jeśli kwotę 10 000 zł zapłacimy 10 dni przed terminem podatku, to zyskamy 4 zł.
 • Zostanie wyłączona odpowiedzialność solidarna przewidziana w dziale XA ustawy o VAT.

          Niedogodności.

 • Obowiązkowym jest wyszczególnianie na przelewie osobno kwoty netto i kwoty VAT, a także podanie numeru faktury i NIP kontrahenta.
 • Ograniczenie dostępu do środków znajdujących się na koncie VAT. Oznacza to, że nie będzie możliwości poprawy płynności finansowej za pomocą środków z podatku. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do zgromadzenia środków na koncie i konieczność wystąpienia do urzędu skarbowego z wnioskiem o uwolnienie środków.
 • Zwrot VAT na konto rozliczeniowe podatnika w terminie 60 dni i decyzję podejmuje Naczelnik urzędu skarbowego.

Split payment a jednoosobowa działalność gospodarcza.

Wielu mniejszych podatników korzysta z konta prywatnego do celów prowadzonej działalności. Niestety do takiego konta nie nastąpi automatyczne utworzenie konta przez bank. Oznacza to, że jeśli nabywca takiego podatnika zażąda podzielonej płatności, podatnik musi udać się do banku i założyć konto firmowe, a do niego konto VAT.

Podsumowując, od 1 stycznia 2019, mechanizm będzie stawał się obowiązkowy dla wszystkich podatników i należy się do niego przygotowywać.

Oczywiście pomocny będzie tutaj system informatyczny, jakim jest enova365. Już w czerwcu 2018 zostaną wprowadzone funkcjonalności umożliwiające wystawianie przelewów z uwzględnieniem nowego mechanizmu. Pojawią się nowe formularze przelewów z rubrykami do wpisania podzielonych kwot, numeru faktury oraz NIP odbiorcy.

Firma Infotelecom jako partner enova365 w Poznaniu, będzie informowała na bieżąco o zmianach w programie. Nasi konsultanci będą służyć pomocą we wdrażaniu nowych funkcjonalności.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ

 

Ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków ZUS

Ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków ZUS

W wersji 14.1 enova365 została uwzględniona ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków wynikająca z interpretacji ZUS opublikowane 27 listopada 2017.

Zmiana ta jest opisana w ulotce dołączonej do nowej wersji ale jest ona na tyle ważna, że postanowiliśmy poinformować Państwa o tym fakcie dodatkowo:

Chodzi punkt 290, przykład 4 „komentarza chorobowego”

http://www.zus.pl/documents/10182/24202/komentarz_chorobowy.pdf

Przykład 4:

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł. Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 10 listopada. Od pierwszego dnia tej niezdolności do pracy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego. Pracownik ten przebywał na urlopie wypoczynkowym w okresie od 2 do 13 lipca (10 dni roboczych). W lipcu pracownik pracował przez 5 dni i oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymał także wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w kwocie 700 zł – a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – 604,03 zł W okresie od 23 do 31 lipca pracownik był nieobecny w pracy w związku z opieką nad chorym dzieckiem. W lipcu pracownik był zobowiązany przepracować 22 dni.

Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego od 10 listopada, wynagrodzenie otrzymane za lipiec należy uwzględnić, po uprzednim uzupełnieniu.

W związku z tym, że wynagrodzenie pracownika składa się ze składnika stałego oraz składnika zmiennego niepodlegającego uzupełnieniu, wynagrodzenie za lipiec podlega uzupełnieniu na zasadach przewidzianych dla składników przysługujących w stałej miesięcznej wysokości.

Uzupełnienie wynagrodzenia za lipiec polega na przyjęciu pełnej miesięcznej kwoty, którą pracownik otrzymałby za cały miesiąc, tj. 2.800 zł, po pomniejszeniu o pełną miesięczną składkę, która zostałaby pracownikowi potrącona, gdyby przepracował pełny miesiąc, czyli o kwotę 383,88 zł (13,71% z kwoty 2.800 zł). Uzupełnione wynagrodzenie za lipiec wynosi 2.416,12 zł (2.800 zł – 383,88 zł). Do uzupełnionego wynagrodzenia za lipiec należy dodać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w kwocie 604,03 zł.

Wynagrodzenie za lipiec uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 3.020,15 zł (2.416,12 zł + 604,03 zł)

Informacja z ulotki do wersji 14.1:

Podstawa chorobowego. W wyniku interpretacji ZUS zmodyfikowano naliczanie podstawy chorobowej w przypadku gdy wśród 12 miesięcy zaliczanych do podstawy chorobowej pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym i dodatkowo miesiąc ten wymaga uzupełnienia z powodu nieobecności ZUS. Jeżeli pracownik za ten miesiąc ma wypłacone wynagrodzenie zasadnicze miesięczne oraz elementy wynagrodzenia niepodlegające uzupełnieniu wówczas do podstawy chorobowej należy przyjąć wynagrodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej wysokości i elementy wynagrodzenia wypłacone w kwocie faktycznej. Reasumując w takim przypadku nie należy uwzględniać wynagrodzenia za czas urlopu naliczanego ze składników zmiennych.
Przykład:
Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 3000 zł otrzymuje premię miesięczną w wysokości 100 zł. Premia ta w konfiguracji na zakładce „Nieobecności” jest ustawiona w kontekście wynagrodzenia za czas urlopu w parametrze „Podstawa”: Wliczać a w kontekście zasiłków w parametrze „Zasiłków (pracownicy)”: Wliczać dla.
Pracownik w miesiącu kwietniu przebywa na urlopie wypoczynkowym oraz zwolnieniu chorobowym. Na wypłacie za miesiąc kwiecień pracownik ma naliczone elementy wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w kwocie 2.742,11 zł ( 3000 zł – proporcjonalne pomniejszenie:157,89 zł – 1/30 pomniejszenie: 100 zł)
 • urlop wypoczynkowy 162,24 (uwzględniona premia 100 zł wypłacona w miesiącu marcu)
 • wynagrodzenie chorobowe
 • premia (niepomniejszona za czas nieobecności).

W miesiącu sierpniu pracownik ponownie choruje. W podstawie chorobowej miesiąc kwiecień powinien zostać uwzględniony w następujący sposób:

 • wynagrodzenie zasadnicze 2.842,11 zł
 • urlop wypoczynkowy 157,89 zł (wyłącznie ze składników stałych)
 • premia (w kwocie faktycznie wypłaconej).

Dotychczas w omawianym przypadku urlop wypoczynkowy w podstawie chorobowej był uwzględniany w kwocie faktycznie wypłaconej czyli wraz ze składnikami zmiennymi.