Jak przeprowadzić efektywną analizę SWOT?

Jak przeprowadzić efektywną analizę SWOT?

Analiza SWOT to podstawa strategii. Jak ją przeprowadzić poprawnie?

Analiza SWOT jest ważnym i obowiązkowym etapem w procesie podejmowania decyzji. W celu opracowania spójnej strategii, firma musi wiedzieć, gdzie stoi i dokąd chce podążać. Analiza SWOT to właśnie miejsce, w którym możemy opisać drogi do celu naszej firmy. Głównym celem analizy SWOT jest stworzenie realistycznego obrazu działalności, mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

 

Grafika SWOT4

Czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny w enova365

Jednolity Plik Kontrolny w enova365 od 30 czerwca 2016

Od dnia 1 lipca 2016 roku na dużych przedsiębiorstwach spocznie obowiązek przekazania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych z ksiąg rachunkowych, z rejestrów vatowskich, z wyciągów bankowych, z faktur, a nawet z operacji w magazynie. Dane te trzeba będzie dostarczyć w standardzie określonym przez Ministerstwo Finansów zwanym JPK (Jednolity Plik Kontrolny). Taka operacja będzie możliwa jedynie za pomocą odpowiednio przygotowanych systemów informatycznych. Firma Soneta sp. z o.o., producent enova365, przygotuje bezpłatną aktualizację dla swoich klientów, którą udostępni w dniu 30 czerwca 2016.

 

JPK_banner_905x380_1

Czytaj więcej