Split payment w enova365 wersja 14.5.1

Split payment w enova365 wersja 14.5.1

W dniu 28 czerwca 2018, została opublikowana enova365 w wersji 14.5.1 ( Split payment )

Główna nowość, to oczywiście wprowadzenie split payment w enova365  (mechanizm podzielonej płatności), ale są też inne nowości, jak nowe wzory deklaracji VAT-7, druk NIP-u na paragonie. Wprowadzono również mechanizm OCR dokumentów kosztowych oraz nową odsłonę wersji anglojęzycznej Pulpitów w enova365.

Najważniejsze nowości funkcjonalne wersji 14.5.1:

Dostosowanie enova365 do zmian przepisów

 

 1. Dostosowanie enova365 do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. w obrocie gospodarczym nowego modelu płatności podzielonej czyli – split payment w enova365.
 2. Nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K obowiązujące od 1 lipca 2018 r.
 3. Drukowanie NIP na paragonie fiskalnym w module Handel.
 4. Dostosowanie algorytmów naliczania składek ZUS do zmian przepisów dotyczących przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność po 30 kwietnia 2018 r.
 5. Nowe parametry na formularzu nieobecności „Zwolnienie chorobowe” dotyczące leczenia szpitalnego.
 6. Zmiany w algorytmie naliczenia nadgodzin dotyczące bilansowania nadgodzin dobowych w dłuższym okresie rozliczeniowym.
 7. Aktualizacja wskaźników kadrowo-płacowych.
 8. Uaktualnienie wzoru raportu „Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3”

Pozostałe istotne zmiany funkcjonalne 

 1. Istotne zmiany w zakresie standardowego mechanizmu wyszukiwania i filtrowania danych (lokatora) na listach wyboru.
 2. Uzupełnienie brakujących tłumaczeń w angielskiej wersji pulpitów.
 3. Standardowy proces obsługujący obieg dokumentu kosztowego w module DMS, w oparciu o nowy dodatek Integracja OCR pozwalający na wsparcie procesu obiegu dokumentu kosztowego w DMS przez zewnętrzne narzędzie OCR.
 4. W ramach dodatku Elektroniczne wyciągi bankowe udostępniono komunikację z ING Bank Śląski przez WebService.

Wersja 14.5.1 zawiera również zmiany dotyczące dostosowania mechanizmów podpisywania e-Deklaracji i JPK do wymogów wprowadzonych Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

W myśl zapisów tej ustawy z dniem 1 lipca 2018 r. serwisy e-Deklaracji i JPK

prawdopodobne przestaną przyjmować dokumenty z algorytmem kryptograficznym SHA1 w podpisie. Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie z dnia 15 czerwca 2018 r. poinformowało o wprowadzeniu już takich zmian w serwisie testowym e- Deklaracji.

Możesz teraz pobrać oprogramowanie enova365 z naszej strony, lub umówić się na aktualizację

 

PRZEJDŹ DO STRONY POBIERANIA

 

UMÓW SIĘ NA AKTUALIZACJĘ

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ ULOTKĘ

Split Payment - Co to jest i kto musi stosować?

Split Payment - Co to jest i kto musi stosować?

  Od 1-szego lipca 2018 wchodzi w życie mechanizm podzielonej płatności, z angielskiego split payment. W Internecie pojawia się mnóstwo pytań i opisów, a jednak ciągle budzi to kontrowersje i generuje mnóstwo zapytań od naszych klientów.

Sam mechanizm dotyczy wyłącznie transakcji B2B.
Na wstępie kilka słów wyjaśnienia, a później o tym, jak reaguje na nowy przepis producent programu enova365.
Split payment to podzielenie płatności za fakturę na kwotę netto i kwotę VAT. Generalnie zajmą się tym banki, które już utworzyły subkonta do kont firmowych.
Działać to będzie w ten sposób, że kwota netto faktury zostanie przelana na konto główne, a kwota VAT na subkonto podatkowe.

Czy split payment jest obowiązkowy?

Według artykułu 108 ust. 1 o VAT nie, gdyż tak wynika z zamieszczonego tam zwrotu, iż podatnicy „mogą stosować mechanizm podzielonej płatności”, co oznacza, że podatnicy mają do tego prawo, a nie mają obowiązku. Mówi się jednak o tym, że jeśli mechanizm się sprawdzi, to od 1 stycznia 2019 stanie się obowiązkowy w niektórych branżach. Chodzi tutaj głównie o firmy, które obecnie stosują odwrotne obciążenie.

Podzielona płatność jest decyzją nabywcy.

Mechanizm jest dobrowolny, ale to nabywca, czyli firma kupująca towar lub usługę, decyduje o tym, jak ma być dokonana płatność.

Czy prowadzenie dodatkowych konta w banku będzie wiązało się z kosztami?

W styczniu 2018 Komisja Europejska, opublikowała raport, w którym wydała negatywną opinię na temat wprowadzania mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z tym raportem, koszty związane z utrzymaniem systemu, przewyższą wartość dodatkowego podatku VAT, jaki potencjalnie może wpłynąć na konto US. Rozwiązaniem tego problemu jest przerzucenie kosztów obsługi na podatników.

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe mówi, że za otwarcie rachunku VAT bank nie będzie miał prawa pobierać opłat. Nie oznacza to jednak zupełnego braku kosztów ze strony podatnika. Korzystający z systemu, będzie musiał zapewnić sobie odpowiednią obsługę informatyczną, a także, ze względu na to, że każda faktura musi zostać zapłacona osobnym przelewem, wzrośnie ilość operacji koniecznych to zapłaty faktury. Split payment w obecnej postaci, praktycznie uniemożliwia przelewy zbiorowe za większą ilość faktur. Tutaj może pomóc system informatyczny. Mechanizmy ułatwiające dokonywanie płatności, pojawią się wkrótce w programie enova365.

Korzyści i niedogodności dla podatnika wynikające z wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności.

               Korzyści.

 • Na wniosek podatnika urząd skarbowy będzie miał obowiązek zwrotu podatku VAT w ciągu 25 dni od daty jego złożenia. Zwrot nastąpi na rachunek VAT podatnika.
 • Obniżenie zobowiązania podatkowego, jeżeli zapłata podatku nastąpi przed jego terminem. Jest na to specjalny wzór. Nie jest to duża kwota. Przykładowo, jeśli kwotę 10 000 zł zapłacimy 10 dni przed terminem podatku, to zyskamy 4 zł.
 • Zostanie wyłączona odpowiedzialność solidarna przewidziana w dziale XA ustawy o VAT.

          Niedogodności.

 • Obowiązkowym jest wyszczególnianie na przelewie osobno kwoty netto i kwoty VAT, a także podanie numeru faktury i NIP kontrahenta.
 • Ograniczenie dostępu do środków znajdujących się na koncie VAT. Oznacza to, że nie będzie możliwości poprawy płynności finansowej za pomocą środków z podatku. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do zgromadzenia środków na koncie i konieczność wystąpienia do urzędu skarbowego z wnioskiem o uwolnienie środków.
 • Zwrot VAT na konto rozliczeniowe podatnika w terminie 60 dni i decyzję podejmuje Naczelnik urzędu skarbowego.

Split payment a jednoosobowa działalność gospodarcza.

Wielu mniejszych podatników korzysta z konta prywatnego do celów prowadzonej działalności. Niestety do takiego konta nie nastąpi automatyczne utworzenie konta przez bank. Oznacza to, że jeśli nabywca takiego podatnika zażąda podzielonej płatności, podatnik musi udać się do banku i założyć konto firmowe, a do niego konto VAT.

Podsumowując, od 1 stycznia 2019, mechanizm będzie stawał się obowiązkowy dla wszystkich podatników i należy się do niego przygotowywać.

Oczywiście pomocny będzie tutaj system informatyczny, jakim jest enova365. Już w czerwcu 2018 zostaną wprowadzone funkcjonalności umożliwiające wystawianie przelewów z uwzględnieniem nowego mechanizmu. Pojawią się nowe formularze przelewów z rubrykami do wpisania podzielonych kwot, numeru faktury oraz NIP odbiorcy.

Firma Infotelecom jako partner enova365 w Poznaniu, będzie informowała na bieżąco o zmianach w programie. Nasi konsultanci będą służyć pomocą we wdrażaniu nowych funkcjonalności.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ