enova365 i pracownicze plany kapitałowe

enova365 i pracownicze plany kapitałowe

W dniu 27 czerwca 2019 producent enova365 opublikował wersję programu o numerze 1906. W wersji tej dodano mechanizm obsługi Pracowniczych Planów Kapitałów ( PPK ) oraz inne funkcjonalności opisane szczegółowo w ulotce>>

Wraz z tą wersją producent programu enova365 udostępnił instruktażowy materiał merytoryczny poświęcony PPK w postaci white paper dla Klientów końcowych. Można go pobrać w dole strony.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony ustawą z 4 października 2018 roku nowy system długotrwałego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur.

Zgodnie z zapisami ustawy:

  • PPK obejmą wszystkich pracowników podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, także zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Z PPK nie skorzystają jednak samozatrudnieni, a tych mamy w Polsce ponad 1 mln;
  • Do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy zatrudnieni między 18 a 55 roku życia;
  • Pracownicy między 55 a 70 rokiem życia samodzielnie decydują o zapisie do programu, pracodawca musi natomiast poinformować ich o takiej możliwości jak i warunkach przystąpienia;
  • Zatrudnieni powyżej 70 roku życianie mogą przystąpić do PPK;
  • Środki gromadzone w ramach programu PPK są prywatnymi środkami, podlegają tym samym dziedziczeniu;
  • Program PPK tworzony jest przez pracodawcę, który w imieniu zatrudnionych podpisuje umowę na zarządzanie środkami z wybraną przez siebie instytucją finansową.
Od 1 lipca 2019 roku wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników zobowiązane są do wprowadzenia PPK.
Kolejne grupy przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych będą dołączać do programu zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 

Więcej informacji oraz opis funkcjonalności enova365, dostępne jest w specjalnej ulotce przygotowanej przez zespół enova365.


Na stronie pobierania znajduje się najnowsze wydanie programu enova365, oraz harmonogram wydań kolejnych wersji.

Nowe wersje oprogramowania enova365