Zmiany Funkcjonalne w Programie enova365 wersja 15.3

Zmiany Funkcjonalne w Programie enova365 wersja 15.3

W dniu 15 lutego 2019 została opublikowana wersja 15.3 programu enova365 zawierająca kolejną transzę zmian związanych ze zmianami przepisów dla roku 2019.

W wersji tej zostały udostępnione funkcjonalności dotyczące nowych mechanizmów wspierających obsługę e-sprawozdawczości księgowej.

Wersja 15.3 zawiera głównie zmiany w obszarze:

a) Księgowość:

Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania i podpisywania plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych).

• Nowe mechanizmy wspomagające ewidencjonowanie i procentowe rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów.

b) Kadry i płace:
• Dostosowanie mechanizmów deklaracji ZUS do zmian w najnowszej aktualizacji
programu Płatnik.

Niebawem, bo 8 marca 2019 pojawi się wersja 15.4 z obsługą elektronicznej dokumentacji pracowniczej i ta wersja zakończy cykl wydawniczy enova365 na tą część roku związaną z przepisami.

Kolejna transza zmian przepisów czeka nas 1 lipca 2019 i związana będzie z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.

DO POBRANIA

 

Nowa wersja programu enova365

Nowa wersja programu enova365

Nowa wersja systemu enova365 15.1 i następne w związku ze zmianami w przepisach 2018/2019

Przełom roku 2018/2019 przyniósł wiele zmian w prawie gospodarczym, niektóre z nich poczynione zostały przez ustawodawcę „na ostatnią chwilę”, a publikacja rozporządzeń i przepisów wykonawczych, na których bazuje producent enova365, również przeciągała się w czasie. Niektóre planowane nowele do dziś, nie doczekały się zatwierdzenia. Zatem jako producent programu enova365 miał bardzo mało czasu na realizację wszystkich zmian w jednej wersji.

W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowano wydanie trzech wersji enova365, które będą zawierały nowości związane z przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2019, a wydawane będą w sekwencji właściwej do ich zastosowania operacyjnie w firmach.

Wersja 15.1 (Data publikacji 17 grudnia 2018)

Zawiera przede wszystkim nowe wzory deklaracji  PIT w module Kadry Płace, aby pracodawcy mogli przygotować dla swoich pracowników roczne PIT-y, których termin realizacji został przesunięty na koniec stycznia 2019!                                  
Dodano także nowe wskaźniki ZUS niezbędne do poprawnego naliczania wynagrodzenia. W module Księgowość programu enova wprowadzony został komplet nowych wzorów deklaracji CIT, nowe stawki dla ryczałtowców, nowe stawki w tabeli opłat za środowisko oraz zaktualizowany mechanizm korekt z tytułu złych długów VAT.

Wersja 15.2 (Data publikacji 10 stycznia 2019)

W wersji tej z obszaru Kadr i Płac będzie uruchomiona współpraca z nowym Płatnikiem, nowe deklaracje ZUS oraz elektroniczna wersja deklaracji PIT. W modułach księgowych aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21), możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach PDF Ministerstwa Finansów.

Wersja 15.3 (Data publikacji 15 Lutego 2019)

W tej wersji będzie możliwa obsługa elektronicznej dokumentacji pracowniczej, popularnie zwanej e-teczkami, dostosowanie do ustawy. W obszarze modułu Księga Handlowa nastąpi udostępnienie funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki plików do Szefa KAS ( w przypadku osób fizycznych) lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).
I jeszcze jedna ważna informacja: oprócz zmian w przepisach w opublikowanej wersji 15.1 wprowadzona została nowa wersja interfejsu przegladarkowego (HTML).
Po połączeniu się w przeglądarce z serwerem aplikacji enova365 domyślnie uruchamiana jest nowa wersja aplikacji HTML. Pod przyciskiem Zaloguj zostały umieszczone dwa dodatkowe przyciski:

  • Wersja mobilna – umożliwia włączenia aplikacji HTML w trybie mobilnym (można wykorzystać np. podczas korzystaniu z aplikacji enova365 HTML na tablecie).
  • Poprzednia wersja – umożliwia włączenie poprzedniej wersji interfejsu przegladarkowego (HTML).

Wybór użytkownika jest zapamiętywany i wykorzystywany przy kolejnym uruchamianiu aplikacji.

Szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych od wersji 15.1 znajdziecie Państwo w ulotce i w Bazie wiedzy.

Aby ułatwić zrozumienie zmian w przepisach od 1 stycznia 2019, przygotowaliśmy dla Państwa:
a) nagrania ze szkolenia o zmianach w przepisach, które dotyczą oprogramowania enova365. Są one dostępne pod linkami, do zapoznania się przez Wdrożeniowców w Państwa firmach:

  • Wersja mobilna – umożliwia włączenia aplikacji HTML w trybie mobilnym (można wykorzystać np. podczas korzystaniu z aplikacji enova365 HTML na tablecie).
  • Poprzednia wersja – umożliwia włączenie poprzedniej wersji interfejsu przegladarkowego (HTML).

Wybór użytkownika jest zapamiętywany i wykorzystywany przy kolejnym uruchamianiu aplikacji.

Szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych od wersji 15.1 znajdziecie Państwo w ulotce i w Bazie wiedzy.

POBIERZ WERSJĘ 15.1.0