Nowa wersja programu enova365

Nowa wersja programu enova365

Nowa wersja systemu enova365 15.1 i następne w związku ze zmianami w przepisach 2018/2019

Przełom roku 2018/2019 przyniósł wiele zmian w prawie gospodarczym, niektóre z nich poczynione zostały przez ustawodawcę „na ostatnią chwilę”, a publikacja rozporządzeń i przepisów wykonawczych, na których bazuje producent enova365, również przeciągała się w czasie. Niektóre planowane nowele do dziś, nie doczekały się zatwierdzenia. Zatem jako producent programu enova365 miał bardzo mało czasu na realizację wszystkich zmian w jednej wersji.

W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowano wydanie trzech wersji enova365, które będą zawierały nowości związane z przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2019, a wydawane będą w sekwencji właściwej do ich zastosowania operacyjnie w firmach.

Wersja 15.1 (Data publikacji 17 grudnia 2018)

Zawiera przede wszystkim nowe wzory deklaracji  PIT w module Kadry Płace, aby pracodawcy mogli przygotować dla swoich pracowników roczne PIT-y, których termin realizacji został przesunięty na koniec stycznia 2019!                                  
Dodano także nowe wskaźniki ZUS niezbędne do poprawnego naliczania wynagrodzenia. W module Księgowość programu enova wprowadzony został komplet nowych wzorów deklaracji CIT, nowe stawki dla ryczałtowców, nowe stawki w tabeli opłat za środowisko oraz zaktualizowany mechanizm korekt z tytułu złych długów VAT.

Wersja 15.2 (Data publikacji 10 stycznia 2019)

W wersji tej z obszaru Kadr i Płac będzie uruchomiona współpraca z nowym Płatnikiem, nowe deklaracje ZUS oraz elektroniczna wersja deklaracji PIT. W modułach księgowych aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21), możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach PDF Ministerstwa Finansów.

Wersja 15.3 (Data publikacji 15 Lutego 2019)

W tej wersji będzie możliwa obsługa elektronicznej dokumentacji pracowniczej, popularnie zwanej e-teczkami, dostosowanie do ustawy. W obszarze modułu Księga Handlowa nastąpi udostępnienie funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki plików do Szefa KAS ( w przypadku osób fizycznych) lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).
I jeszcze jedna ważna informacja: oprócz zmian w przepisach w opublikowanej wersji 15.1 wprowadzona została nowa wersja interfejsu przegladarkowego (HTML).
Po połączeniu się w przeglądarce z serwerem aplikacji enova365 domyślnie uruchamiana jest nowa wersja aplikacji HTML. Pod przyciskiem Zaloguj zostały umieszczone dwa dodatkowe przyciski:

  • Wersja mobilna – umożliwia włączenia aplikacji HTML w trybie mobilnym (można wykorzystać np. podczas korzystaniu z aplikacji enova365 HTML na tablecie).
  • Poprzednia wersja – umożliwia włączenie poprzedniej wersji interfejsu przegladarkowego (HTML).

Wybór użytkownika jest zapamiętywany i wykorzystywany przy kolejnym uruchamianiu aplikacji.

Szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych od wersji 15.1 znajdziecie Państwo w ulotce i w Bazie wiedzy.

Aby ułatwić zrozumienie zmian w przepisach od 1 stycznia 2019, przygotowaliśmy dla Państwa:
a) nagrania ze szkolenia o zmianach w przepisach, które dotyczą oprogramowania enova365. Są one dostępne pod linkami, do zapoznania się przez Wdrożeniowców w Państwa firmach:

  • Wersja mobilna – umożliwia włączenia aplikacji HTML w trybie mobilnym (można wykorzystać np. podczas korzystaniu z aplikacji enova365 HTML na tablecie).
  • Poprzednia wersja – umożliwia włączenie poprzedniej wersji interfejsu przegladarkowego (HTML).

Wybór użytkownika jest zapamiętywany i wykorzystywany przy kolejnym uruchamianiu aplikacji.

Szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych od wersji 15.1 znajdziecie Państwo w ulotce i w Bazie wiedzy.

POBIERZ WERSJĘ 15.1.0

E-teczki czyli dokumentacja pracownicza w 2019?

E-teczki czyli dokumentacja pracownicza w 2019?

Nadchodzący rok przyniesie rewolucyjne zmiany jeśli chodzi o przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

E-teczki czyli elektroniczna dokumentacja pracownicza. 

 

Polska jest obecnie europejskim rekordzistą, jeśli chodzi o długość obowiązkowego przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dla pracodawców oznacza o spore problemy. Prowadzenie archiwum wiąże się ze sporymi, sięgającymi nawet kilkuset złotych miesięcznie, co w 50-letnim ujęciu daje łącznie ogromną kwotę. Poza tym jest też sporym logistycznym wyzwaniem, któremu mniejsze firmy mogą nie sprostać bez zewnętrznych usługodawców. Na szczęście wraz z początkiem 2019 wejdą w życie przepisy, które bardzo ułatwią życie pracodawcom.

 

 

Koniec z długim przechowywaniem

Do tej pory Polska należała do grona państw, w których pracodawcy byli zobowiązani do najdłuższego przechowywania dokumentacji pracowniczej. Francuskie i niemieckie firmy obowiązuje tylko 10-letni okres archiwizacji. Jeszcze krótszy jest on w Dani (5 lat) Kanadzie, gdzie wynosi 3 lata. Na przeciwnym biegunie znajduje się zaś prawo holenderskie – w tym kraju pracodawcy w ogóle nie muszą przechowywać takich dokumentów.

Od 2019 Polska pod tym względem zbliży się do zachodu, a czas obowiązkowego przechowywania dokumentacji pracowniczej skróci się do 10 lat. Zmiana przepisów to odpowiedź na apele polskich pracodawców, którzy już od dawna zwracali uwagę na problemy związane z wieloletnim przechowywaniem dokumentów i brak uzasadnienia tak długiego okresu.

Skrócenie czasu obowiązkowej archiwizacji to nie tylko kwestia wygody. Nowe przepisy przyczynią się też do zmniejszenia wydatków ponoszonych przez pracodawców. Ministerstwo przedsiębiorczości i technologi szacuje, że koszty polskich przedsiębiorstw zmniejszą się łącznie o 130 milionów złotych w skali roku.

Entuzjazm pracodawców należy jednak nieco ostudzić. Przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 dotyczyć będą tylko pracowników zatrudnionych po tej dacie. Polskie prawo nie działa wstecz, więc teczki osób, które podpisały umowę wcześniej muszą być przechowywane przez 50 lat. Czas ten można skrócić do 10 lat składając w ZUS tak zwany raport informacyjny. Takie rozwiązanie dostępne jest jednak tylko dla przedsiębiorców, którzy na rynku pojawili się po 1998.

Archiwizacja także w wersji cyfrowej

Jeszcze ważniejsza zmiana dotyczy formy przechowywanych informacji. Do tej pory wymagana była archiwizacja papierowych dokumentów. To wiązało się z koniecznością wygospodarowania (lub wynajmu) dodatkowych pomieszczeń i zapewnienia w nich odpowiednich warunków i tym samym ze sporymi nieraz kosztami.

Od 2019 pracodawca będzie mógł ponadto postawić na archiwizację elektroniczną w postaci e-teczki. Firmy będą musiały zadeklarować się, czy tej pory dokumentację będą prowadzić „na papierze”, czy w wersji cyfrowej. Mogą wybrać tylko jeden sposób, choć w świetle problemów związanych z przechowywaniem papierowych dokumentów, większość przedsiębiorstw na pewno wybierze eteczki.

Dla firm działających od wielu lat i zatrudniających sporą liczbę pracowników, pewien problem może jednak stanowić przeniesienie dokumentacji do przestrzeni cyfrowej. By usprawnić całą procedurę, to zadanie warto powierzyć partnerowi enova. W Poznaniu i okolicach nie tylko wdrożymy system, ale też szybko zarchiwizujemy je w postaci cyfrowej korzystając z oprogramowania OCR.

Przejście na oprogramowanie enova Kadry i Płace przyspieszy pracę działów HR, które od nowego roku na prowadzenie dokumentacji pracowniczej będą musiały poświęcić mniej czasu. Elektroniczne teczki pracownicze to też korzyści dla samych pracowników, bo dzięki nim dostęp do danych będzie szybki i bezproblemowy. Systemy takie jak enova365 Kadry i Płace umożliwiają nawet pobranie kopii dokumentów z poziomu aplikacji na smartfona lub przeglądarkę.

 

Infotelecom – Partner enova365 w Poznaniu.

ZADZWOŃ TERAZ