Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego JST

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego JST

Jednym z największych wyzwań przed jakim stoją jednostki samorządu terytorialnego jest wdrożenie procesu centralizacji VAT pomiędzy JST, a powołanymi jednostkami organizacyjnymi i zakładami budżetowymi.

Zobacz jak łatwo możesz spełnić wymogi ustawodawcy z pomocą enova365.

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 września 2015 roku oraz orzeczenia Naczelnego Sądu  Administracyjnego z 26 października 2015 roku, 5 września 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016 poz. 1454).

W praktyce oznacza to, że samorząd oraz wszystkie podległe mu jednostki zobowiązane będą do składania jednej deklaracji VAT-7. Od momentu centralizacji, wszystkie faktury muszą być wystawiane na jednostkę samorządu terytorialnego. Dodatkowo, na takiej fakturze będzie można wskazać, której jednostki organizacyjnej będzie ona dotyczyć, aby została odpowiednio przyporządkowana.

Niezbędne jest dokonanie jak najszybszej centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT w samorządach. Centralizacja ta musi objąć utworzone przez samorząd jednostki organizacyjne, przez które należy rozumieć jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ustawodawca przewidział przejściowe zasady wyliczania proporcji oraz ewidencji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących. Do końca 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego będą mogły stosować kasy fiskalne, których fiskalizacji dokonały jednostki organizacyjne.

centralizacja-vat-ostateczna-wersja-2

Nowe procedury

Przed jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami podległymi postawiono szereg wyzwań związanych z wdrożeniem nowych procedur.

 • Wejście przez jednostkę samorządu terytorialnego w prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych, które dotychczas były samodzielnymi podatnikami podatku VAT.
 • Połączenie informacji z różnych systemów dziedzinowych istniejących w JST i jednostkach organizacyjnych.
 • Konieczność sporządzenia scentralizowanych informacji w postaci deklaracji VAT oraz plików JPK VAT w formie elektronicznej.
 • Brak narzędzi informatycznych wspierających centralizacji rozliczeń VAT.
 • Ustawienie nowych procedur.
 • Ustalanie pre-współczynnika dla odliczeń VAT.
 • Obligatoryjny termin wdrożenia nowych procedur związanych z rozliczeniem VAT.
 • Ograniczone środki i zasoby przy realizacji centralizacji VAT.

Czynności związanych z wdrożeniem scentralizowanego VAT nie można odkładać na ostatnią chwilę. Jest to proces, który wymaga podjęcia działań rozłożonych w czasie. Do najistotniejszych należy zaliczyć identyfikację czynności opodatkowanych VAT oraz przygotowanie instrukcji określającej zasady opodatkowania VAT w transakcjach jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na transakcje realizowane przez jednostki. Istotne jest również wypracowanie nowych procedur regulujących obieg dokumentów oraz sposobu ich dostarczania do zbiorczej deklaracji VAT. Należy pamiętać, że błędne rozliczenie VAT spowoduje nałożenie kar karno-skarbowych, dlatego za niezbędne uznaje się wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przebieg całej procedury.

Nowy proces rozliczeń obowiązywał będzie od 1.01.2017 roku.

Zadzwoń teraz na +48 62 59 71 778

Lub zamów kontakt przez formularz w prawym dolnym narożniku strony.

 

Czytaj też:

10 kroków do centralizacji VAT w JST

 

 • Podziel się na Twitter
 • Podziel się na Facebook
 • Podziel się na Pinterest
 • Podziel się na Google+
 • Podziel się na LinkedIn