Czym jest system zarządzania magazynem WMS?

Czym jest system zarządzania magazynem WMS?

Oprogramowanie do zarządzania magazynem WMS to sprawniejsza kontrola zapasów, zmniejszenie kosztów magazynowania oraz szybsze cykle obsługi zamówień i dostaw. To tylko niektóre zalety sprawnego systemu zarządzania magazynem.

8096893693_09447cf3a6_k

Sprawny system do zarządzania magazynem WMS pomaga kontrolować ruch, panować nad przechowywaniem oraz kontrolować koszty przepływu materiałów i wyrobów gotowych w procesach magazynowania, w tym na przykład w procesie produkcyjnym.

Oprogramowanie WMS wspomaga system kompletacji, uzupełniania zapasów oraz monitoruje ich przepływ za pomocą pełnej identyfikacji wyrobów. Wszystko dzieje się dzięki automatyzacji zbierania danych za pomocą kodów paskowych z wykorzystaniem skanerów, czytników, czy kolektorów danych. Oprogramowanie WMS na bieżąco wymienia informacje z programem magazynowym systemu ERP. Wymiana jest dwustronna, co umożliwia sprzężenie zwrotne danych inwentaryzacyjnych i transakcyjnych.

Dzięki sprawnemu systemowi WMS można efektywniej i szybciej kompletować zamówienia i zarządzać miejscem w magazynie. Prowadzi to w prostej linii do zmniejszenia zapasów oraz obniżenia kosztów pracy. Szybsza obsługa to także większe zadowolenie klientów i redukcja błędów przy wydawaniu towarów.

Dzięki zastosowania dobrego systemu do zarządzania magazynem, można zwiększyć dokładność przeprowadzanych inwentaryzacji nawet do 99%.

Korzyści z zastosowania systemu WMS stają się wyraźniejsze, gdy weźmiemy pod uwagę koszty obsługi błędów w wysyłkach oraz opóźnień w dostawach. Sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw to kluczowy czynnik konkurencyjności firm handlowych i produkcyjnych.

15452926858_f657988d0a_k

Najlepsze oprogramowanie WMS powinno umożliwiać poniższe operacje.

  • Cross-Docking – czyli przeładunek kompletacyjny wspomagający procesy dystrybucji. Polega na przeładowaniu i wysyłce towarów do odbiorcy bezpośrednio po dostarczeniu go do magazynu, bez konieczności jego składowania.
  • Wybór i logikę lokalizacji towaru – składowanie towarów w określonych miejscach z przeznaczeniem na konkretny cel i określanie optymalnych lokalizacji.
  • Zarządzanie zadaniami w przepływie produktów – musi umożliwiać grupowanie zamówień w różnych konfiguracjach, aby zminimalizować ilość tak zwanych zmarnowanych wycieczek, czyli wielokrotnego przemierzania ścieżek magazynowych po kolejne towary.
  • Automated Data Collection (ADC) – jedna wspólna platforma informatyczna obejmująca współpracujące ze sobą systemy i urządzenia takie, jak skanery kodów, systemy RFID oraz systemy rozpoznawania głosu czy identyfikacji wizualnej (wideo).
  • Zarządzanie zapasami poza magazynem, czyli podczas prac przeładunkowych.

Jednak w celu uzyskania pełnej wydajności i dobrej optymalizacji systemów WMS, konieczna jest ścisła integracja z systemami magazynowymi oprogramowanie ERP. Postrzeganie zarządzania magazynem jako elementu działalności przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem optymalizacji. Jeśli system WMS będzie działał w oderwaniu od pozostałych działów firmy, to korzyści uzyskane z jego zastosowania zostaną utracone w pozostałych sferach działalności, jak choćby brak połączenia z księgowością czy programem kadrowo płacowym.

  • Podziel się na Twitter
  • Podziel się na Facebook
  • Podziel się na Pinterest
  • Podziel się na Google+
  • Podziel się na LinkedIn