enova365 Kadry i Płace

 

 • Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników.
 • Posiada rekomendowane przez RODO mechanizmy anonimizacji oraz pseudoanimizacji.
 • Do wersji złotej i platynowej, bezpłatny moduł //Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza//

 

Zobacz film – proces zatrudnienia pracownika w enova365 w interfejsie dotykowym na Windows 10

Program enova365 z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Łatwość parametryzacji  systemu enova365 kadry i płace, gwarantuje jego szybkie przystosowanie do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja enova365 kadry i płace współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.

Dla kogo:

 • Pracownicy działu Kadr oraz rachuby Płac
 • Biura rachunkowe
 • Firmy świadczące usługi z zakresu rachuby płac oraz ewidencji kadr
 • Zarząd

Benefity:

 • usprawnienie procesów zarządzania działu HR,
 • oszczędność czasu działu HR,
 • szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracowniku,
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi,
 • automatyzacja procesów,
 • zmniejszenie ryzyka pomyłek,
 • wydajność systemu.
 • dostęp przez www i z poziomu urządzeń mobilnych

 

Funkcjonalność:

 • Kadry – umożliwia zapis informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe.

 

 • Płace – poza standardowym rozliczaniem etatów i umów zleceń (umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne) pozwala także na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek  akonto wypłaty (opodatkowanych i nieopodatkowanych). Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu dowolnych składników wynagrodzenia.

 

 • Kalendarze – definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

 

 • Deklaracje – w tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeniowe ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA). Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

 

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w enova kadry i płace – ułatwia zarządzanie personelem, pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od rejestracji kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

 

Samoobsługa pracownicza.
Dodatkowym rozwiązaniem w enova365 są pulpity pracownika i pulpity kierownika.
To rozwiązanie, dzięki którem możliwe jest znaczne usprawnienie pracy działu kadr.
Pracownicy mogą podglądać limity urlopowe, składać wnioski itp. Kierownicy mają możliwość zatwierdzania lub odrzucania wniosków i wiele innych.

 

Więcej przeczytasz tutaj.
https://infotelecom.pl/samoobsluga-pracownicza-pulpity-w-enova365/

NIE CZEKAJ ZADZWOŃ.

PRZYGOTUJEMY OFERTĘ SPECJALNIE DLA CIEBIE!!

 

Napisz do nas