enova365 – Koronawirus, JPK, VAT- zmiany w ewidencji

enova365 - Koronawirus, JPK, VAT- zmiany w ewidencji

Koronawirus – specustawa

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych udostępnione zostały funkcjonalności umożliwiające prawidłowe ewidencjonowanie, oraz rozliczanie nieobecności, nowe wydruki oraz nowy raport.

Nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 r. poz. 1988) enova 365 została przygotowana do obsługi nowych zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz nowego sposobu realizowania sprawozdawczości w podatku VAT w postaci plików JPK_V7M lub JPK_V7K zawierających pozycje ewidencji VAT, oraz dane zagregowane z deklaracji VAT 7. No we zasady wprowadzane są w dwóch terminach dla dwóch grup podatników:

  • Od 1 kwietnia 2020 r. obejmie wyłącznie dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro),
  •  Od 1 lipca 2020 r. obowiązek korzystania z nowych plików JPK_VAT obejmie pozostałych podatników; podmioty te już od 1 kwietnia będą mogły składać nowy JPK_VAT na zasadzie dobrowolności, przy czym pierwsze złożenie pliku zmusza do kontynuacji nie można będzie powrócić do formy deklarowania VAT obowiązującej wcześniej takie podmioty

ZMIANY W FK I KIP:

 

Najnowszą wersję programu enova, możesz pobrać poniżej:

Nowe wersje oprogramowania enova365

 

  • Podziel się na Twitter
  • Podziel się na Facebook
  • Podziel się na Pinterest
  • Podziel się na Google+
  • Podziel się na LinkedIn