GreenMail24 w enova365 – tania wysyłka dokumentów.

GreenMail24 zajmie się wysyłką faktur papierowych i elektronicznych.

logo gm24

 • e-faktury GreenMail24 w cenie  poniżej 1 PLN netto
 • papierowe faktury  w cenie znaczka za list , czyli gdy list zwykły 2 PLN netto, gdy list polecony 4,20 PLN netto , jeśli  polecony z potwierdzeniem odbioru – 6,20 PLN netto

Nasz usługa gwarantuje oszczędności związane z samą wysyłką i zużyciem papieru, ale największy ich poziom będzie wtedy  gdy firma przejdzie na e-faktury , zmniejszając strumień faktur papierowych.

Na czym polega usługa GreenMail24?

GreenMail24 to innowacyjne rozwiązanie niewymagające żadnej inwestycji. Jest to internetowa platforma w ramach której udostępnione są usługi dotyczące masowej generacji, obsługi i dystrybucji dokumentów elektronicznych.

Korzystanie z portalu www.GreenMail24.pl w integracji z systemem enova365 pozwoli na zmniejszenie kosztów procesu obsługi dokumentów w firmie. To gwarantuje komfort pracy, ponieważ w ramach integracji obsługa procesu fakturowania nie uległa zmianie i odbywa się automatycznie .  GreenMail24 jest w pełni narzędziem, spełniającym wszystkie wymagania prawne i jednocześnie zapewnia bezpieczną dystrybucję/przyjmowanie faktur jak również ich archiwizację .

Doświadczenie firmy GreenPost pokazuje, że Klienci korzystający z portalu wdrażający autorską koncepcję „Biuro bez papieru” notują kilkukrotne oszczędności w stosunku do tradycyjnej papierowej obsługi dokumentów.

System GreenMail24 udostępniany jest w modelu SaaS (Software as a Service) co oznacza, że zarówno aplikacja, jak i wszystkie komponenty potrzebne do jej funkcjonowania znajdują się na bezpiecznym i nowoczesnym serwerze internetowym. Model SaaS jest przeznaczony głównie dla firm, które nie chcą ponosić znacznych kosztów w celu udostępniania swoim Kontrahentom, czy innym podmiotom współpracującym, elektronicznych dokumentów. W tym modelu całym procesem tworzenia, przyjmowania i dystrybucji oraz archiwizowania dokumentów elektronicznych zarządza system GreenMail24. Klient rozliczany jest jedynie za ilość obsługiwanych dokumentów elektronicznych w skali miesiąca.

Podstawowa funkcjonalność systemu GreenMail24?

 • Tworzenie dokumentów elektronicznych w postaci plików PDF i XML oraz opisujących je meta danych.
 • Szyfrowanie plików PDF hasłem.
 • Podpisywanie dokumentów elektronicznych podpisem kwalifikowanym oraz znakowanie ich kwalifikowanym znacznikiem czasu.
 • Weryfikację poprawności i ważności podpisu elektronicznego i znacznika czasu.
 • Wysyłanie dokumentów i śledzenie procesu doręczenia wraz z obsługą wysyłki zbiorczej ( jedno powiadomienie e-mail dla wielu faktur).
 • Odbieranie dokumentów wysyłanych przez dostawców/partnerów zarejestrowanych w systemie.
 • Raportowanie rezultatów dystrybucji dokumentów.
 • Archiwizację dokumentów wysłanych i odebranych.

Więcej o usłudze GreenMail24 znajdziecie TUTAJ

Dystrybucja dokumentów w postaci elektronicznej może dotyczyć dokumentów finansowych (faktury, faktury proforma, faktury korygujące, …), bilingowych (rachunki telefoniczne, rachunki za prąd, rachunki za gaz, …), windykacyjnych (wezwania do zapłaty, ponaglenia, …), sprzedażowych (umowy, aneksy, cenniki), marketingowych oraz wszystkich innych w zależności od potrzeb Klienta.

System GreenMail24 został zaprojektowany z przeznaczeniem do obsługi masowej dystrybucji e-dokumentów.

System GreenMail24 posiada wbudowane wydajne mechanizmy w zakresie optymalizacji procesu podpisu oraz optymalizacji wysyłki z zastosowaniem metod kolejkowania, gwarantujących wydajny sposób dystrybucji e-dokumentów.

Integracja enova365 z platformą GreenMail24 – nowe możliwości dla użytkowników systemu.

enova-screen1

Firma Soneta Sp. z o.o. we współpracy z GreenPost Sp. z o.o. udostępniła w najnowszej wersji systemu enova365 dodatek obsługujący integrację z platformą GreenMail24 w zakresie elektronicznych usług związanych z kompleksową obsługą dotyczącą dokumentów generowanych w systemie.

Integracja z platformą GreenMail24 zapewnia realizację następujących usług z poziomu systemu enova365 :

Obsługa zintegrowanego procesu e-fakturowania umożliwiająca :

enova-screen2

 • Wygenerowanie pliku PDF faktury oraz pliku XML z jej danymi
 • Podpisanie faktury bezpiecznym podpisem elektronicznym w oparciu o certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane  ( KIR, UNIZETO, PWP) w systemie enova365
 • Oznakowanie faktury kwalifikowanym znacznikiem czasu
 • Automatyczne, bezpieczne wysłanie faktury drogą e-mail do Odbiorcy w postaci wiadomości z linkiem do faktury zabezpieczonym hasłem
 • Bezpieczne odebranie faktury przez Odbiorcę w postaci pliku PDF i/lub XML z możliwością prostej weryfikacji e-podpisu Wystawcy faktury w programie Adobe Reader
 • Udostępnienie Odbiorcy faktury i automatyczne wczytanie danych faktury do systemu F-K poprzez dedykowany plik XML webservice
 • Zapewnienie wiarygodnego elektronicznego potwierdzenia odbioru faktury przez Odbiorcę widocznego po stronie systemu enova365
 • Zapewnienie elektronicznej archiwizacji faktury zgodnie z bieżącymi przepisami po stronie platformy GreenMail24 dzięki udostępnieniu profesjonalnego elektronicznego archiwum dokumentów
Obsługa elektronicznej automatycznej archiwizacji faktur papierowych z przechowywaniem faktur po stronie platformy GreenMail24 z opcją wysyłki elektronicznego obrazu faktury papierowej do Odbiorcy – zapewnienie jednego elektronicznego archiwum wszystkich faktur.
Obsługa skutecznej metody pozyskiwania e-zgód od Kontrahentów na elektroniczne fakturowanie poprzez wykorzystanie scenariusza wysyłki obrazów faktur papierowych do Odbiorców

enova-screen5

Integracja z platformą GreenMail24 umożliwia użytkownikom systemu enova365 skorzystanie z dodatkowych usług realizowanych przez system GreenMail24 takich jak :

 • e-monitoring i e-windykacja w zakresie obsługi faktur niezapłaconych w integracji z systemem informatycznym firm windykacyjnych
 • e-dekretacja w zakresie automatycznego odbierania kosztowych faktur elektronicznych i obrazów kosztowych faktur papierowych przychodzących drogą e-mail z możliwością automatycznego rozpoznania danych faktury, ich e- archiwizacji i przekazania ich do systemu F-K Odbiorcy
 • wysyłka dokumentów papierowych z możliwością elektronicznej ewidencji i zarządzania wysyłkami w podziale na ich rodzaje ( list zwykły, polecony , polecony z potwierdzeniem odbioru) oraz operatorów pocztowych ( Poczta Polska , Inpost)

Integracyjny dodatek funkcjonalny został tak zaprojektowany, iż umożliwia rozszerzenie wyżej wymienionych elektronicznych usług na dowolne rodzaje generowanych dokumentów poprzez prostą konfigurację po stronie systemu enova365 i platformy GreenMail24.

Więcej informacji na temat integracji z enova365 TUTAJ

Zapraszam do zadawania pytań i komentowania.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji to przejdź na stronę

KONTAKT

 

 

 

 • Podziel się na Twitter
 • Podziel się na Facebook
 • Podziel się na Pinterest
 • Podziel się na Google+
 • Podziel się na LinkedIn