Infote_Budowy

Internetowy moduł zarządzania projektami budowlanymi. Zintegrowany z programem enova365 stanowi kompletne rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorstw budowlanych.

budowy1W systemie enova definiuje się pozycje budżetu, które później są prezentowane w postaci graficznej oraz liczbowej w internetowym module Infote_Budowy Projekty.Net. Prezentowana jest nie tylko wartość, ale również ilość i czas wykonania zaplanowanego projektu. Przejrzysty interfejs pozwala na łatwe poruszanie się w systemie.

 

 

budowy2Dodatkowo w programie Infote_Budowy zaimplementowano moduł zamawiania materiałów na poszczególne budowy. Kierownicy poszczególnych budów mogą zamawiać określone w budżecie materiały. Ich zamówienie może trafiać do Dyrektora, celem akceptacji, a następnie do logistyka.

Kierownik budowy może weryfikować wielkość zamówienia zmniejszając lub zwiększając zamawiane ilości, a nawet anulować poszczególne pozycje zamówienia, czy całe zamówienie.

 

budowy3

Podstawowe funkcje programu Infote_Budowy:

  • Kontrola struktury projektu
  • Porównawcza kontrola kosztów w projekcie
  • Kontrola ilościowa zużycia materiałów
  • Kontrola kosztów według kont systemu FK
  • Kontrola realizacji projektu z uwzględnieniem czasu wykonania (wykres Ganta)
  • Kontrola przekroczeń w budżecie (terminowa, ilościowa i w ujęciu czasowym)
  • Zamawianie materiałów – kierownik budowy
  • Kontrola zamówień – Dyrektor i Logistyk
  • Generowanie zamówień do centralne systemu FK