Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jednolity Plik Kontrolny

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), budzi wiele pytań i nie wszyscy rozumieją dokładnie, co to oznacza. Ministerstwo finansów ciągle odracza jego uruchomienie, co jest uzasadnione, gdyż niedopracowany system może spowodować więcej szkody niż pożytku. Na początek muszą go wdrożyć duże firmy. Postaram się przybliżyć nieco podstawowe informacje z nim związane.

JPK-grafika

Co jest celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?

Według ministerstwa finansów, celem jaki ma zrealizować Jednolity Plik Kontrolny JPK jest ułatwienie przekazywania informacji podatkowych organom kontrolującym. Chodzi o to, że przekazanie pełnego JPK organowi kontroli w znaczący sposób skróci czas kontroli, ograniczy czas wizyty organów kontrolujących w siedzibie podatnika, co oczywiście skutkować będzie zmniejszeniem uciążliwości i kosztów z tym związanych. JPK obejmuje wszystkie rodzaje ewidencji podatkowych, czyli również szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, a nie tylko podatku VAT. Zakres pobieranych danych powinien być zgodny z zakresem kontroli. Dostarczone dane powinny zawierać się wyłącznie w zakresie dotyczącym kontroli.

Skutki wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Wprowadzenie JPK wiąże się z bardzo głębokimi zmianami w systemach informatycznych, ale nie wymaga wprowadzania zmian w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że bez problemu można wprowadzić JPK w trakcie roku podatkowego. JPK będą stosowane za okresy już rozliczone. Generowanie JPK nie zamyka jednak innych narzędzi kontroli. Organ kontrolujący w każdej chwili może zażądać dostarczenia dowodów w postaci wydrukowanych faktur.

Kto zostanie objęty obowiązkiem raportowania w postaci pliku JPK?

Na początek ministerstwo finansów objęło tym obowiązkiem tylko duże przedsiębiorstwa. Duże według definicji MF to takie, których obroty roczne wynoszą co najmniej 50 milionów euro. Te przedsiębiorstwa będą musiały wprowadzić odpowiednie zmiany w systemach informatycznych i być przygotowane na generowanie pliku JPK od 1 lipca 2016. Jeśli chodzi o generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez małe i średnie firmy, to do końca 2018 roku mogą przystąpić do programu dobrowolnie. Od 1 lipca 2018 obowiązkiem generowania JPK zostanie objęty każdy przedsiębiorca prowadzący księgi przy użyciu programów komputerowych. Poniżej małe kalendarium.

JPK w enova365

enova365 jest zawsze na bieżąco aktualizowana pod kątem zmieniającego się prawa gospodarczego. Wszelkie nowelizacje przepisów są uwzględniane w ramach standardowego cyklu produkcyjnego.  Firma Soneta, producent systemu, aktualnie pracuje nad wersją, która będzie publikowana w czerwcu 2016 i będzie zawierała obsługę pliku JPK.

Użytkownicy enova365 nie muszą martwić się niespodziewanymi kosztami. Soneta prowadzi wobec swoich klientów transparentną politykę dostosowania systemu do obowiązujących przepisów, dlatego też nowa funkcjonalność związaną z obsługą plików JPK zostanie udostępniona klientom w tzw. opłacie upgreadowej (maintenance), którą klient uiszcza raz na rok, jeżeli chce korzystać z nowości systemu enova365. Zatem, każda firma, która posiada aktualną licencję enova365 na rok 2016, otrzyma taką funkcjonalność bezpłatnie.

Zobacz inne wpisy na temat JPK.

Jednolity Plik Kontrolny w enova365

Książeczka przewodnik po JPK w enova365

Jednolity Plik Kontrolny JPK – Animacja

Jednolity Plik Kontrolny: Wywiad z Jadwigą Wojtas w Polsat News 05.07.2016

 

 

Bardziej szczegółowe dane można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

 

  • Podziel się na Twitter
  • Podziel się na Facebook
  • Podziel się na Pinterest
  • Podziel się na Google+
  • Podziel się na LinkedIn

Komentarze (5)Dodaj komentarz