Jak przeprowadzić efektywną analizę SWOT?

Jak przeprowadzić efektywną analizę SWOT?

Analiza SWOT to podstawa strategii. Jak ją przeprowadzić poprawnie?

Analiza SWOT jest ważnym i obowiązkowym etapem w procesie podejmowania decyzji. W celu opracowania spójnej strategii, firma musi wiedzieć, gdzie stoi i dokąd chce podążać. Analiza SWOT to właśnie miejsce, w którym możemy opisać drogi do celu naszej firmy. Głównym celem analizy SWOT jest stworzenie realistycznego obrazu działalności, mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

 

Grafika SWOT4

Co nam da dobra analiza SWOT?

Skuteczna analiza SWOT powinna być rzetelna, realistyczna i wyczerpująca.

Rzetelna, więc należy wziąć pod uwagę fakt, iż profesjonaliści mają tendencję do minimalizowania słabości i podkreślania atutów. Dlatego należy zapytać innych członków organizacji, by nasze możliwości ocenić realnie.

Realistyczna, bo przesadna najczęściej generuje nieefektywność w alokacji zasobów, a zbytnie skupienie się na słabościach może doprowadzić do braku działań i niewykorzystania możliwości.

Kompleksowa, ponieważ prowadzenie biznesu jest wynikiem pełnej synergii pomiędzy wszystkimi elementami firmy. Bez względu na to, jak duży jest dział marketingu, potrzebuje danych z wszystkich działów firmy, aby ocenić właściwie możliwości rynkowe na tle konkurencji.

Mocne Strony

Mocne strony są zbiorem funkcji wewnętrznych zapewniających przewagę nad konkurencją. Porównaj swoje mocne strony w stosunku do konkurencji biorąc pod uwagę wszystko, co wykorzystujesz do budowania przewagi wewnątrz firmy. Siła jest właśnie w tych obszarach, w których Twoja firma jest lepsza od konkurencji.

Przykłady mocnych stron:

 • Zdolność do ciągłych innowacji
 • Zdolność szybkiej adaptacji w zmieniających się warunkach rynkowych
 • Wysoka wartość marki
 • Zakres i jakość sieci dystrybucji

Słabe strony

To najtrudniejsza część do napisania, ponieważ jak napisałem wcześniej, mamy tendencję do bagatelizowania naszych słabości, które należałoby poprawić. Jednym ze sposób na rozwiązanie takiego problemu, jest spojrzenie na słabości, jako rzeczy, które należy poprawić celem uzyskania kolejnej przewagi.

Przykłady słabych stron

 • Brak świadomości marki
 • Niewystarczające zasoby na promocję marki
 • Brak metod dystrybucji
 • Zbyt szeroki, lub zbyt wąski asortyment
 • Brak doświadczenia w nowych metodach handlu

Możliwości

Możliwości to realia i trendy rozwijającego się rynku w świetle prowadzonej działalności, które można szerzej wykorzystać, aby się rozwinąć. Kluczowym czynnikiem jest tutaj czas, ponieważ wykorzystanie określonych możliwości rynkowych może być ograniczona i działać tylko w krótkim okresie.

Przykłady niektórych możliwości:

 • Potencjał rynkowy
 • Zmiana postrzegania firmy przez klientów w sposób faworyzujący Twoją firmę
 • Szybko rozwijający się segment rynku, na którym działamy
 • Słabo lub wolno reagująca konkurencja.

Zagrożenia

Podobnie jak możliwości, są to czynniki zewnętrzne, które mogą mieć, prędzej czy później, wpływ na naszą firmę. Może się okazać, iż zetkniemy się z trudnościami, które okażą się niemożliwe do pokonania bez większych inwestycji finansowych.

Poniżej kilka przykładów:

 • Bardzo silna konkurencja ze strony zarówno silnych marek, jak i drobnych podmiotów działających na rynku i konkurujących ceną
 • Spadek sprzedaży za pomocą tradycyjnych kanałów
 • Zmiana sposobu myślenia konsumentów, który sprzyja firmom konkurencyjnym
 • Brak środków na tworzenie widoczności na rynku

Każda analiza SWOT jest unikalna dla każdej firmy. Należy wziąć pod uwagę, że choć za tworzenie odpowiedzialni są menadżerowie, to zalecane jest zebranie informacji na wszystkich poziomach organizacji. Opinie klientów to również bardzo cenne źródło informacji, gdyż pozwala spojrzeć nam na siebie bezstronnym okiem, a tego właśnie wymaga dobra analiza SWOT.

Więcej w temacie tworzenia strategii pisałem w poprzednich artykułach:

Dlaczego każda firma potrzebuje strategii marketingowej?

 

Opracowanie skutecznej strategii marketingowej – Kluczowe zagadnienia.

 

Jak myśleć strategicznie?

Jeśli chcesz wcześniej dowiadywać się o nowych artykułach, dopisz się do listy mailingowej.

Napisz maila

 • Podziel się na Twitter
 • Podziel się na Facebook
 • Podziel się na Pinterest
 • Podziel się na Google+
 • Podziel się na LinkedIn