Wyniki dla tagu: enova

Wersja 2005.1.1 enova365 - Kadry Płace oraz Księgowość.

Wersja 2005.1.1 enova365 - Kadry Płace oraz Księgowość.

Dzisiaj, czyli 2020-07-02, została opublikowana wersja 2005.1.1 enova365.

Nowa wersja dotyczy obszarów: Kadry Płace oraz Księgowość.

Moduł Kadry Płace:

Najważniejsza zmiana, jaką niesie ze sobą wersja 2005.1.1 enova365, dotyczy publikacji nowego Płatnika i w związku z tym jest obligatoryjna dla wszystkich Klientów posiadających moduł Kadry Płace. Stąd, dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”, które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK. Ponadto zaktualizowano:

  • wskaźniki:
a) Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;
b) Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;
c) Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
d) Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.
  • wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
  • wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł Księgowość:

Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne, oraz zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji 2005.0.0 znajduje się w ulotce i w Bazie Wiedzy

Wydanie kolejnej wersji enova365, oznaczonej numerem 2006.0.0 w związku z publikacją wersji specjalnej 2005.1.1, zostało przesunięte na 8 lipca 2020. Będzie to rozwojowa wersja.
Aktualną wersję możecie Państwo pobrać na stronie

Aktualne wersje oprogramowania:

https://infotelecom.pl/nowe-wersje-oprogramowania-enova/

 

Praca zdalna z enova365 MULTI - promocja

Praca zdalna z enova365 MULTI - promocja

Praca zdalna z enova365 MULTI

W związku ze zmianą sposobu pracy wywołaną pandemią koronawirusa, producent programu enova365 umożliwia łatwą migrację do świata nowej organizacji pracy.
Praca zdalna stała się koniecznością, więc aby zminimalizować koszt migracji do świata chmurowego, producent enova365 wprowadził promocję na wersję enova365 MULTI.

W dalszej części artykułu znajdziecie odpowiedzi na podstawowe pytania:

  1. Czym różni się wersja STANDARD od MULTI?
  2. Jak pomoże wam pracować zdalnie?
  3. Kto może skorzystać z promocji?

Czytaj więcej