Wyniki dla tagu: jednolity plik kontrolny

Zmiany w przepisach 2017 w pigułce!

Zmiany w przepisach 2017 w pigułce!

Zobacz jakie rozwiązania zawiera enova365 w związku z wprowadzanymi zmianami w przepisach.

Jakie zmiany w przepisach czekają na nas w 2017 ?

Rozumiemy, jak ważne jest przygotowanie firmy na nadchodzące zmiany w prawie gospodarczym, dlatego prezentujemy praktyczne opracowanie tychże zmian w pigułce wraz z ich szczegółowym opisem, oceną wpływu na działalność firmy oraz komentarzami ekspertów z dziedziny kadr płac i księgowości.
Nie może również zabraknąć aktualizacji w oprogramowaniu ERP. Pełną gotowość na zmiany w przepisach można uzyskać poprzez wykorzystanie w firmie najnowszej wersji enova365.

Centralizacja VAT

Zgodnie z nowymi przepisami prawa od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Jednostka samorządu terytorialnego od nowego roku wstępuje w prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych, które dotychczas były samodzielnymi podatnikami podatku VAT.

Limity transakcji gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. limit płatności gotówkowych ulegnie obniżeniu z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

Podatek CIT

Zgodnie z nowymi regulacjami preferencyjną stawkę podatku będą mogli stosować tzw. mali podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro oraz podatnicy rozpoczynający działalność w pierwszym roku swojej działalności.

Zmiany w umowach cywilnoprawnych

Zmiana ma na celu ograniczenie liczby zawieranych umów cywilnoprawnych oraz zagwarantowanie osobom zatrudnionym na tej podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 13 zł za godzinę . Stawka ta będzie co roku waloryzowana.

JPK

Od nowego roku obowiązek sprawozdawczy w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie również małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Zobowiązane one będą do comiesięcznego przesyłania pliku JPK_VAT (Ewidencji zakupu oraz sprzedaży VAT) do serwisu Ministerstwa Finansów w ślad za przesłaną deklaracją VAT.

Dodatek za pracę w nocy

Na tą minimalną stawkę miesięczną składają się składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i są to: wynagrodzenie zasadnicze, premie, dodatki funkcyjne i inne dodatki wynikające z przepisów KP oraz regulaminów wynagrodzeń w konkretnych przedsiębiorstwach.Od 1 stycznia 2017 do katalogu wyjątków ustawodawca wprowadził również dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Nowe wskaźniki

Jak co roku będą zmieniały się wskaźniki kadrowo-płacowe m.in.: minimalna płaca, kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek, współczynnik do ekwiwalentu, minimalna podstawa składek dla prowadzących działalność gospodarczą

Bądź gotowy na zmiany w przepisach!

Przeglądaj przewodnik po nowych regulacjach prawnych przygotowany przez ekspertów enova365!

 

Aby ułatwić zapoznanie się ze zmianami, producent enova365 przygotował specjalną książeczkę, którą można otrzymać zapisując się na naszym formularzu w dolnej części strony.

Bezpłatne szkolenie JPK w MSP

Bezpłatne szkolenie JPK w MSP

Jednolity Plik Kontrolny JPK w MSP – najważniejsze aspekty prawne i technologiczne – Bezpłatne szkolenie online.

14 listopada o godzinie 10.00 rozpocznie się onlinowe szkolenie dla MSP na temat prawno-technologicznych aspektów związanych z tematem JPK.

Od 1 stycznia 2017 roku również sektor małych i średnich przedsiębiorstw będzie zobowiązany do przekazywania właściwemu ministrowi informacji o prowadzonej ewidencji VAT w postaci elektronicznej. Od 1 lipca 2018 przedsiębiorcy MSP będą również musieli przygotować swoje systemy informatyczne na e-kontrole. Zatem teraz jest to ostatnia chwila na podejmowanie decyzji o wdrażaniu systemów spełniających najnowsze wymogi fiskusa.

Celem wprowadzenia JPK jest usprawnienie procesów kontroli skarbowej oraz ściągalności podatków.

Poniżej kalendarium wprowadzania JPK w różnych sektorach.

Harmonogram wdrażania JPK

Dla kogo szkolenie?

 • głównych księgowych i pracowników działów księgowych z firm z sektora MSP
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych i kancelarii podatkowych
 • właścicieli firm z sektora MSP
 • dyrektorów finansowych
 • osób odpowiedzialne ze kwestie techniczne w firmach

Agenda spotkania:

 • Cel wdrożenia JPK
 • Regulacje krajowe dotyczące wdrożenia JPK_VAT – Ordynacja Podatkowa, rozporządzenia.
 • Kryteria dotyczące podziału na dużego, średniego, małego i mikro-przedsiębiorcę zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej wpływające na termin obowiązku wdrożenia JPK_VAT.
 • Struktura JPK_VAT – jak sprawdzić zgodność danych z deklaracją VAT.
 • Zmiany w strukturze  JPK_VAT na rok 2017 versus zmiany w deklaracji VAT od 2017 r.
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie JPK_VAT.
 • Czym technicznie jest Jednolity Plik Kontrolny, czyli czy Księgowy może sam przygotować pliki JPK.
 • Co może być źródłem danych dla JPK i jakie niesie to wyzwania dla firm.
 • Jak sprawdzić, czy przygotowane dane dla JPK są kompletne i poprawne.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium.

 

Prelegenci

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


Jadwiga Wojtas

Managerem z 21 letnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów na różnych stanowiskach i w wielu środowiskach biznesowych. Jako dyrektor ds. produkcji i rozwoju w firmie Soneta sp. z o.o. , odpowiada za rozwój programu enova365 między innymi w aspekcie jego dostosowania do zmian prawnych.

Formularz kontaktowy znajduje się na stronie enova365 TUTAJ