Wyniki dla tagu: podatki 2017

Publikacja wersji enova365 i wzory dokumentów na 2017

Publikacja wersji enova365 i wzory dokumentów na 2017

Na 31 stycznia 2017 zaplanowana została wersja enova365 zawierająca nowe wzory dokumentów na 2017 rok.

W 2017 roku ustawodawca wprowadził wiele nowych dokumentów. W związku z tym producent enova365 wprowadza wersję zawierającą wszystkie poprawki. Dostępne będą dokumenty zarówno dla modułu kadry i płace jak i dla księgowość.

Kadry i płace

  1. Nowy wzór świadectwa pracy
  2. Nowa wersja oświadczeń PIT2,PIT3
  3. Nowe wskaźniki: podstawa składek społecznych dla osób prowadzących działalność, podstawa składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność
  4. Nowa wersja podkładki Deklaracji GUS z06

Księgowość

  1. Centralizacja VAT w jednostkach budżetowych. Dodatkowe usprawnienia zbiorczych deklaracji VAT i plików JPK
  2. Nowe wersje deklaracji VAT-27 (2) oraz VAT-UE(4), likwidacja VAT-7D (wydruki + edeklaracje)
  3. Nowe wersje deklaracji CIT-8 (25) oraz załączników: CIT-8/O (12) + CIT-BR(3)
  4. Nowy format eksportu przelewów ISO20022 (SEPA, przelewy krajowe, zagraniczne, ZUS, podatkowe)
  5. Aktualizacja klasyfikacji środków trwałych KŚT
  6. Eksport txt – dostosowanie dodatku do nowych rodzajów Vat na dokumentach

Jeśli chcesz więcej informacji to napisz do nas na stronie KONTAKT

Lub zarejestruj się w formularzu.

Przeczytaj też zmiany w przepisach.

Zmiany w przepisach 2017

Zmiany w przepisach 2017 w pigułce!

Zmiany w przepisach 2017 w pigułce!

Zobacz jakie rozwiązania zawiera enova365 w związku z wprowadzanymi zmianami w przepisach.

Jakie zmiany w przepisach czekają na nas w 2017 ?

Rozumiemy, jak ważne jest przygotowanie firmy na nadchodzące zmiany w prawie gospodarczym, dlatego prezentujemy praktyczne opracowanie tychże zmian w pigułce wraz z ich szczegółowym opisem, oceną wpływu na działalność firmy oraz komentarzami ekspertów z dziedziny kadr płac i księgowości.
Nie może również zabraknąć aktualizacji w oprogramowaniu ERP. Pełną gotowość na zmiany w przepisach można uzyskać poprzez wykorzystanie w firmie najnowszej wersji enova365.

Centralizacja VAT

Zgodnie z nowymi przepisami prawa od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Jednostka samorządu terytorialnego od nowego roku wstępuje w prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych, które dotychczas były samodzielnymi podatnikami podatku VAT.

Limity transakcji gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. limit płatności gotówkowych ulegnie obniżeniu z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

Podatek CIT

Zgodnie z nowymi regulacjami preferencyjną stawkę podatku będą mogli stosować tzw. mali podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro oraz podatnicy rozpoczynający działalność w pierwszym roku swojej działalności.

Zmiany w umowach cywilnoprawnych

Zmiana ma na celu ograniczenie liczby zawieranych umów cywilnoprawnych oraz zagwarantowanie osobom zatrudnionym na tej podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 13 zł za godzinę . Stawka ta będzie co roku waloryzowana.

JPK

Od nowego roku obowiązek sprawozdawczy w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie również małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Zobowiązane one będą do comiesięcznego przesyłania pliku JPK_VAT (Ewidencji zakupu oraz sprzedaży VAT) do serwisu Ministerstwa Finansów w ślad za przesłaną deklaracją VAT.

Dodatek za pracę w nocy

Na tą minimalną stawkę miesięczną składają się składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i są to: wynagrodzenie zasadnicze, premie, dodatki funkcyjne i inne dodatki wynikające z przepisów KP oraz regulaminów wynagrodzeń w konkretnych przedsiębiorstwach.Od 1 stycznia 2017 do katalogu wyjątków ustawodawca wprowadził również dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Nowe wskaźniki

Jak co roku będą zmieniały się wskaźniki kadrowo-płacowe m.in.: minimalna płaca, kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek, współczynnik do ekwiwalentu, minimalna podstawa składek dla prowadzących działalność gospodarczą

Bądź gotowy na zmiany w przepisach!

Przeglądaj przewodnik po nowych regulacjach prawnych przygotowany przez ekspertów enova365!

 

Aby ułatwić zapoznanie się ze zmianami, producent enova365 przygotował specjalną książeczkę, którą można otrzymać zapisując się na naszym formularzu w dolnej części strony.