Tarcza antykryzysowa – zmiany w enova365

Tarcza antykryzysowa - zmiany w enova365

W dniu 3 kwietnia 2020 roku została opublikowana wersja enova365 o numerze 2003.1.1, w której zaimplementowane zostały zmiany wprowadzone ustawami pakietu Tarczy antykryzysowej:

 

 • USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw.
 • USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Moduł Kadry i Płace:

W zakresie zasiłków:

 1. Odpowiednio wydłużony został limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego (dotyczy również osób niepełnosprawnych do ukończenia 18. roku życia).
 2. Umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego / zasiłku chorobowego dla osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r.
 3. Osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, zasiłek chorobowy (100%) naliczany jest od pierwszego dnia nieobecności. 

W zakresie badań lekarskich:

 1. Automatyczne wydłużenie ważności badań okresowych.

W zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności:

 1. Ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności została odpowiednio wydłużona.
 2. Zaktualizowane zostały kwoty dofinansowań wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych (PFRON, Deklaracja WN-d wraz z załącznikami).

W zakresie elastycznego czasu pracy:

 1. Możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego /tygodniowego do odpowiednio 8 i 32 godzin (dotyczy wyłącznie wskazanych pracowników).
 2. Możliwość okresowego wprowadzenia równoważnego czasu pracy dla wybranych pracowników w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% (nie więcej niż do pół etatu) odpowiednio weryfikowana jest wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (zmodyfikowana procedura przyrównania do minimalnej płacy).

W zakresie obsługi przestojów:

 1. Rozbudowano mechanizm rozliczania przestojów opisanych w kodeksie pracy.
 2. Wprowadzono możliwość rozliczenia wynagrodzenie w trakcie przestoju ekonomicznego.
 3. Wprowadzono możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego przestojem ekonomicznym.

Deklaracje ZUS – zmieniono wykazywanie składki PPK finansowanej przez pracodawcę na deklaracji RCA.

Wydruki nowe i modyfikacje:

 1. Badania okresowe – dodano kolumnę „Termin przedłużony”.
 2. Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z FGŚP.
 3. Karta ewidencji czasu pracy „szczegółowa” – dodano kolumnę „Czas przestoju”, w której wykazywana jest liczba godzin pracownika w okresie przestoju.
 4. PFRON – dodano nowy raport: Lista pracowników niepełnosprawnych z wydłużonym okresem niepełnosprawności COVID-19.

Moduły Księgowe – zmiany:

 1. Zaktualizowano odsetki od 18 marca 2020 od należności i zobowiązań.
 2. W mechanizmie weryfikacji terminu przekazania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) zmieniono liczbę dni z 3 na 14 dni od daty zlecenia przelewu.

 

Szczegółowe informacje i opis funkcjonalności związanych z wprowadzoną tarczą antykryzysową w specjalnej ulotce do pobrania poniżej.

https://download.enova.pl/instalatory/archiwalne/Specjalna_ulotka_do_wersji_2003.1.1_programu_enova365_Kadry_P%C5%82ace.pdf

 

Zamówienia na aktualizacje i pomoc zdalną w zakładce:

KONTAKT

NOWA WERSJA DO POBRANIA

 • Podziel się na Twitter
 • Podziel się na Facebook
 • Podziel się na Pinterest
 • Podziel się na Google+
 • Podziel się na LinkedIn