Ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków ZUS

Ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków ZUS

W wersji 14.1 enova365 została uwzględniona ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków wynikająca z interpretacji ZUS opublikowane 27 listopada 2017.

Zmiana ta jest opisana w ulotce dołączonej do nowej wersji ale jest ona na tyle ważna, że postanowiliśmy poinformować Państwa o tym fakcie dodatkowo:

Chodzi punkt 290, przykład 4 „komentarza chorobowego”

http://www.zus.pl/documents/10182/24202/komentarz_chorobowy.pdf

Przykład 4:

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł. Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 10 listopada. Od pierwszego dnia tej niezdolności do pracy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego. Pracownik ten przebywał na urlopie wypoczynkowym w okresie od 2 do 13 lipca (10 dni roboczych). W lipcu pracownik pracował przez 5 dni i oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymał także wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w kwocie 700 zł – a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – 604,03 zł W okresie od 23 do 31 lipca pracownik był nieobecny w pracy w związku z opieką nad chorym dzieckiem. W lipcu pracownik był zobowiązany przepracować 22 dni.

Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego od 10 listopada, wynagrodzenie otrzymane za lipiec należy uwzględnić, po uprzednim uzupełnieniu.

W związku z tym, że wynagrodzenie pracownika składa się ze składnika stałego oraz składnika zmiennego niepodlegającego uzupełnieniu, wynagrodzenie za lipiec podlega uzupełnieniu na zasadach przewidzianych dla składników przysługujących w stałej miesięcznej wysokości.

Uzupełnienie wynagrodzenia za lipiec polega na przyjęciu pełnej miesięcznej kwoty, którą pracownik otrzymałby za cały miesiąc, tj. 2.800 zł, po pomniejszeniu o pełną miesięczną składkę, która zostałaby pracownikowi potrącona, gdyby przepracował pełny miesiąc, czyli o kwotę 383,88 zł (13,71% z kwoty 2.800 zł). Uzupełnione wynagrodzenie za lipiec wynosi 2.416,12 zł (2.800 zł – 383,88 zł). Do uzupełnionego wynagrodzenia za lipiec należy dodać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w kwocie 604,03 zł.

Wynagrodzenie za lipiec uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 3.020,15 zł (2.416,12 zł + 604,03 zł)

Informacja z ulotki do wersji 14.1:

Podstawa chorobowego. W wyniku interpretacji ZUS zmodyfikowano naliczanie podstawy chorobowej w przypadku gdy wśród 12 miesięcy zaliczanych do podstawy chorobowej pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym i dodatkowo miesiąc ten wymaga uzupełnienia z powodu nieobecności ZUS. Jeżeli pracownik za ten miesiąc ma wypłacone wynagrodzenie zasadnicze miesięczne oraz elementy wynagrodzenia niepodlegające uzupełnieniu wówczas do podstawy chorobowej należy przyjąć wynagrodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej wysokości i elementy wynagrodzenia wypłacone w kwocie faktycznej. Reasumując w takim przypadku nie należy uwzględniać wynagrodzenia za czas urlopu naliczanego ze składników zmiennych.
Przykład:
Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 3000 zł otrzymuje premię miesięczną w wysokości 100 zł. Premia ta w konfiguracji na zakładce „Nieobecności” jest ustawiona w kontekście wynagrodzenia za czas urlopu w parametrze „Podstawa”: Wliczać a w kontekście zasiłków w parametrze „Zasiłków (pracownicy)”: Wliczać dla.
Pracownik w miesiącu kwietniu przebywa na urlopie wypoczynkowym oraz zwolnieniu chorobowym. Na wypłacie za miesiąc kwiecień pracownik ma naliczone elementy wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w kwocie 2.742,11 zł ( 3000 zł – proporcjonalne pomniejszenie:157,89 zł – 1/30 pomniejszenie: 100 zł)
 • urlop wypoczynkowy 162,24 (uwzględniona premia 100 zł wypłacona w miesiącu marcu)
 • wynagrodzenie chorobowe
 • premia (niepomniejszona za czas nieobecności).

W miesiącu sierpniu pracownik ponownie choruje. W podstawie chorobowej miesiąc kwiecień powinien zostać uwzględniony w następujący sposób:

 • wynagrodzenie zasadnicze 2.842,11 zł
 • urlop wypoczynkowy 157,89 zł (wyłącznie ze składników stałych)
 • premia (w kwocie faktycznie wypłaconej).

Dotychczas w omawianym przypadku urlop wypoczynkowy w podstawie chorobowej był uwzględniany w kwocie faktycznie wypłaconej czyli wraz ze składnikami zmiennymi.

 • Podziel się na Twitter
 • Podziel się na Facebook
 • Podziel się na Pinterest
 • Podziel się na Google+
 • Podziel się na LinkedIn