Wdrożenie enova365 + Infote_Billingi w W.P.K. Skalmierzyce

Case Study wdrożenia enova365 + Infote_Billingi w firmie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Skalmierzyce

ZOBACZ FILM PONIŻEJ

W.P.K. Sp. z o.o. to firma o szerokim zakresie działalności związanej z obsługą mieszkańców Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce w ramach świadczenia usług komunalnych.

W zakresie działalności spółki znajduje się między innymi:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
 4. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
 5. Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
 6. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
 7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
 8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 10. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
 11. Pozostałe sprzątanie.
 12. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Co skłoniło władze W.P.K. Sp. z o.o. do poszukiwania systemu?

Firma posiadała wiele odrębnych programów, które służyły do różnych celów. Osobno była sprzedaż wody, usuwanie nieczystości, księgowość, kadry i środki trwałe. W każdym z programów wystawiane były dokumenty, które nie były powiązane z programem do księgowości. Oprócz tego część dokumentów, takich jak faktury, była wystawiana ręcznie. Wszystko to generowało dodatkową pracę w księgowości związaną z ręcznym wpisywaniem dokumentów do programu księgowego.

Wzrastająca ilość świadczonych usług, w sposób drastyczny, zwiększała ilość pracy w administracji. Do tego konieczność zakupu dodatkowych programów spowodowały, iż firma zaczęła rozglądać się za jednym spójnym oprogramowaniem.

Sam proces poszukiwań trwał 2 lata i ostatecznym wynikiem był zakup systemu enova365 wraz z, opartym na tabelach enovy365, systemem do obsługi wody i ścieków. Program został zakupiony w 2010 roku od firmy Alkor, która później połączyła się z firmą Infotelecom i dziś jest to jedna firma z dużym doświadczeniem w branży wod-kan.

Co wykonała firma Infotelecom?

Największym wyzwaniem podczas wdrożenia było niewątpliwie scalenie baz danych pochodzących z różnych systemów. Powielające się kartoteki, oznaczone w różny sposób spowodowały, iż wkład pracy był ogromy. Po scaleniu kartotek, nastąpiło uruchamianie systemu na poszczególnych stanowiskach i działach, aby na końcu spiąć wszystkie dokumenty w module księgowym. Oprócz uruchomienia dedykowanych modułów, jak Kadry i Płace, Księgowość, Księga Inwentarzowa, czy Infote_Billingi, to przy wykorzystaniu modułów enova365 Handel, oraz enova365 Serwis, skonfigurowana została obsługa, między innymi, takich rodzajów działalności, jak wywóz nieczystości stałych klientów indywidualnych i firm.

Jakie moduły zostały zakupione, aby zrealizować potrzeby klienta?

Zakupiony system ERP enova365 produkcji krakowskiej firmy Soneta Sp. z o.o. wraz dodatkami wytworzonymi przez autoryzowanego partnera firmę Infotelecom, wprowadził nowy wymiar do działalności spółki.

Aby zaspokoić potrzeby spółki, wdrożono następujące moduły systemu:

Zintegrowany system ERP enova365

 1. Kadry i Płace
 2. Księga Handlowa
 3. Księga Inwentarzowa
 4. Handel
 5. Serwis

System obsługi wodociągów Infote_Billingi

 1. Moduł stacjonarny w enova365
 2. Moduły mobilne inkasentów (Palmtop, tablet)
 3. Moduł odczytów radiowych

Jak przebiegało wdrożenie systemu enova365 i Infote_Billingi?

Sama praca nad wdrożeniem nie odbywała się tylko po stronie wdrażającej. Między firmą wdrażającą a klientem nawiązała się pełna współpraca i obie strony dążyły ze wszystkich sił do osiągnięcia sukcesu wdrożeniowego. Dużą zasługę w ostatecznym sukcesie projektu należy przypisać również pozytywnemu nastawieniu Prezesa W.P.K. Sp. z o.o. Pana Jana Magdziaka. Istotnym elementem był również czas wdrożenia, gdyż całość odbywała się w trakcie normalnego funkcjonowania, czyli rosnącej ilości papierowych dokumentów, które od któregoś momentu prac wdrożeniowych wprowadzane były do obu systemów.

Co się zmieniło po uruchomieniu systemu?

Zakupiony program enova365, dzięki integracji wszystkich modułów oraz ogromnej elastyczności popartej możliwością tworzenia dodatkowych funkcji przez partnera, umożliwił w końcu zamknięcie wszystkich działalności w jeden spójny system. Zmniejszona została ilość wprowadzanych danych, gdyż nie ma już konieczności ich powielania w różnych programach.

Producent systemu enova365 dostarczył produkt, który utrzymywany jest w ciągłej zgodności z szybko zmieniającymi się przepisami. Firma Infotelecom wyprodukowała ponadto dodatki obejmujące różnorodne obszary działalności spółki W.P.K.

Poza dodaniem różnych funkcjonalności, jednym z głównych czynników długoletniej współpracy między firmami, jest niewątpliwie produkowany przez Infotelecom system obsługi wodociągów Infote_Billingi. Dzięki temu, iż został wytworzony na tabelach systemu enova365, posiada wszystkie jego zalety i właściwości. Jest to po prostu kolejny moduł programu.

Firma Infotelecom jest także producentem systemu inkasenckiego instalowanego na palmtopach, czy tabletach, który w pełni automatycznie komunikuje się z programem głównym.

Co pozostało bez mian?

Z poprzednich rozwiązań pozostali tylko ludzie, którzy nie tylko potrafili, z pomocą firmy wdrożeniowej, przystosować program do swoich potrzeb, ale także stanowią motor jego rozwoju.

Co zmieni się w najbliższej przyszłości?

Ponieważ Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. nie spoczywa na laurach i ciągle się rozwija, koniecznym jest wprowadzanie zmian i innowacji do posiadanego systemu informatycznego. Dzięki elastyczności programu enova365, oraz dużej wiedzy i umiejętności pracowników Infotelecom, niedawno wdrożony został podsystem radiowych odczytów liczników za pomocą programu Infote_Billingi. Inkasent przemieszcza się po terenie, a system zaczytuje stany liczników, które są importowane do modułu centralnego.

Jaki jest bilans transakcji sprzedaży?

Reasumując, można nazwać wdrożenie wzorcowym. Wspaniała współpraca z obu stron, otwartość na zmiany i innowacje oraz elastyczność i bezawaryjność systemu ERP enova365, zapewniają przed naszymi firmami jeszcze długie lata owocnej współpracy.

„Do obsługi tylu działalności wymagany jest specyficzny program informatyczny… Taki program pozyskaliśmy od Spółki Infotelecom w 2009 roku… Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, ponieważ w pełni ten program zaspokaja nasze potrzeby, zarówno w zakresie obsługi księgowej, statystyki. Na bieżąco korygowane są wszelkiego rodzaju zmiany księgowe, które są wprowadzane, jak również na bieżąco korygowane są ewentualne niesprawności tego systemu, praktycznie od ręki…”

Jan Magdziak
Prezes Zarządu W.P.K Spółka z o.o. – Skalmierzyce

 

 

 • Podziel się na Twitter
 • Podziel się na Facebook
 • Podziel się na Pinterest
 • Podziel się na Google+
 • Podziel się na LinkedIn