Wersja 2005.1.1 enova365 – Kadry Płace oraz Księgowość.

Wersja 2005.1.1 enova365 - Kadry Płace oraz Księgowość.

Dzisiaj, czyli 2020-07-02, została opublikowana wersja 2005.1.1 enova365.

Nowa wersja dotyczy obszarów: Kadry Płace oraz Księgowość.

Moduł Kadry Płace:

Najważniejsza zmiana, jaką niesie ze sobą wersja 2005.1.1 enova365, dotyczy publikacji nowego Płatnika i w związku z tym jest obligatoryjna dla wszystkich Klientów posiadających moduł Kadry Płace. Stąd, dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”, które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK. Ponadto zaktualizowano:

  • wskaźniki:
a) Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;
b) Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;
c) Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
d) Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.
  • wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
  • wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł Księgowość:

Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne, oraz zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji 2005.0.0 znajduje się w ulotce i w Bazie Wiedzy

Wydanie kolejnej wersji enova365, oznaczonej numerem 2006.0.0 w związku z publikacją wersji specjalnej 2005.1.1, zostało przesunięte na 8 lipca 2020. Będzie to rozwojowa wersja.
Aktualną wersję możecie Państwo pobrać na stronie

Aktualne wersje oprogramowania:

https://infotelecom.pl/nowe-wersje-oprogramowania-enova/

 

  • Podziel się na Twitter
  • Podziel się na Facebook
  • Podziel się na Pinterest
  • Podziel się na Google+
  • Podziel się na LinkedIn