Zmiany Funkcjonalne w Programie enova365 wersja 15.3

Zmiany Funkcjonalne w Programie enova365 wersja 15.3

W dniu 15 lutego 2019 została opublikowana wersja 15.3 programu enova365 zawierająca kolejną transzę zmian związanych ze zmianami przepisów dla roku 2019.

W wersji tej zostały udostępnione funkcjonalności dotyczące nowych mechanizmów wspierających obsługę e-sprawozdawczości księgowej.

Wersja 15.3 zawiera głównie zmiany w obszarze:

a) Księgowość:

Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania i podpisywania plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych).

• Nowe mechanizmy wspomagające ewidencjonowanie i procentowe rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów.

b) Kadry i płace:
• Dostosowanie mechanizmów deklaracji ZUS do zmian w najnowszej aktualizacji
programu Płatnik.

Niebawem, bo 8 marca 2019 pojawi się wersja 15.4 z obsługą elektronicznej dokumentacji pracowniczej i ta wersja zakończy cykl wydawniczy enova365 na tą część roku związaną z przepisami.

Kolejna transza zmian przepisów czeka nas 1 lipca 2019 i związana będzie z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.

DO POBRANIA

 

  • Podziel się na Twitter
  • Podziel się na Facebook
  • Podziel się na Pinterest
  • Podziel się na Google+
  • Podziel się na LinkedIn